Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii

Więcej...

Strefa dla dzieci

Strona Ministerstwa Środowiska

Więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Ścieki

We Wrześni istnieje sieć rozdzielcza: sanitarna i deszczowa. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje ok. 88 % miasta i ok. 2% wsi - ścieki z tej kanalizacji spływają grawitacyjnie kolektorem sanitarnym do przepompowni ścieków przy ul. Miłosławskiej 8.

Więcej...

Woda

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące wody produkcji wody, jej parametrów i ceny.

Więcej...

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. we Wrześni wykonuje analizy wód, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej oraz świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych.

Więcej...

Września, dnia 23 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. WE WRZEŚNI

W związku z opublikowanym w dniu 2 czerwca 2017 r. w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” (str. 5) artykułem pt. „Jeszcze 5000 zł przez 2 lata” autorstwa Pani Doroty Tomaszewskiej oświadczamy, iż zawiera on nieprawdziwe treści.

Opublikowany fragment kontraktu menedżerskiego zawartego między Panem Jarosławem Ochotnym a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie stanowi autentycznego dokumentu umowy, jaki wiązał strony. Umowa – kontrakt menedżerski, zawarty pomiędzy Spółką z Panem Jarosławem Ochotnym nie zawiera zapisów:

„2. W celu zapewnienia efektywnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, Prezes Zarządu nie może w okresie 2 lat od dnia rozwiązania niniejszej umowy świadczyć pracy (usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Września w zakresie odpowiadającym faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
3. W trakcie trwania zakazu konkurencji o którym mowa w § 5.2 Prezesowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.1., płatne co miesiąc tak jak w 7.2.”.

Ponadto żaden inny zapis umowy nie zawierał klauzuli zobowiązującej spółkę do wypłaty odszkodowania na rzecz Pana Jarosława Ochotnego z tytułu zakazu konkurencji. Wobec braku umownych zapisów Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji na rzecz Jarosława Ochotnego.

Biorąc pod uwagę, iż kontrakt menedżerski nie zawierał klauzuli zobowiązującej spółkę do wypłaty odszkodowania na rzecz Pana Jarosława Ochotnego, nieprawdziwy jest tytuł artykułu „Jeszcze 5 000 zł przez 2 lata”, jak również zawarte w treści artykułu twierdzenie jego autorki „Okazuje się, że były prezes, chociaż nie świadczy już żadnych usług na rzecz PWiK, będzie otrzymywał od spółki – przez okres dwóch lat – 25 proc. swojego wynagrodzenia, czyli 5.000 zł miesięcznie! Gwarantuje mu to zapis o zakazie konkurencji, który mówi...

Powyższe nieprawdziwe informacje zawarte w artykule naruszają dobre imię i renomę Spółki. Wobec powyższego Zarząd Przedsiębiorstwa postanowił podjąć w tej sprawie stosowne kroki prawne wobec autora artykułu, redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskie” oraz wydawcy gazety.

Na potwierdzenie powyższego publikujemy pełną treść kontraktu b.prezesa Jarosława Ochotnego.

Jadwiga Powroźnik
Członek ZArządu
PWiK Września

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że nasze Przedsiębiorstwo uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej formy rozliczeń.
Klienci EBOK nie muszą gromadzić dokumentów w formie papierowej, czy też tracić czasu na bieganie po bankach.
Bezpiecznie i wygodnie regulują swoje zobowiązania w każdym czasie i z dowolnego miejsca.

 

Września, dnia 19.04.2017

KOMUNIKAT

W imieniu PWiK Sp. z o.o. We Wrześni informuję, iż dnia 18 kwietnia 2017 r. podjęta została Uchwała Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przyznania rabatów za wodę i ścieki dla Klientów z terenu skażenia wody, tj. ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej, Warsztatowej oraz Dębiny.
W najbliższym czasie mieszkańcy powyższego terenu otrzymają faktury korygujące, dotyczące rachunków wystawionych w okresie skażenia wody i dostaw wody pogorszonej jakości. Faktury korygujące otrzymają wszyscy Klienci, nie uzależniamy ich wystawienia od konieczności złożenia reklamacji w tym zakresie.
Jednocześnie w imieniu swoim oraz pracowników naszego Przedsiębiorstwa pragnę przeprosić za powstałe utrudnienia i zaistniałą sytuację.

Członek Zarządu
Jadwiga Powroźnik

 

Wyniki badań wody z 5 kwietnia 2017 r.

Wyniki badań wody z 23 marca 2017 r.

Wyniki badań wody z 16 marca 2017 r.

Wyniki badań wody z 14 marca 2017 r.

PWiK Września informuje:
Zgodnie z Uchwałą nr 4/08/2017 Rady Nadzorczej VIII Kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Września, z dnia 14 marca 2017 r., na podstawie § 25 ust. 1 Umowy Spółki Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. we Wrześni powołuje z dniem 15 marca 2017 r. Panią Jadwigę Powroźnik, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

 

Września, dnia 14.03.2017

Komunikat PWiK we Wrześni

dla mieszkańców rejonu ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej i Warsztatowej.

  1. PWiK Września przypomina o konieczności przepłukania każdego punktu czerpalnego (ciepłej i zimnej wody), który nie był przez Państwa używany od dnia 27.02.2017 r. - przez minimum 10 minut; informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni ilość wody zużytej do przepłukania punktów czerpalnych.
  2. PWiK Września informuje, iż w przypadku posiadania filtrów wody lub innych urządzeń uzdatniających konieczna jest wymiana wkładów. Po wymianie wkładów lub filtrów wody prosimy o zgłoszenie tego faktu do naszego Przedsiębiorstwa, celem sprawdzenia wymiany i odbioru zużytych filtrów - kontakt: Dział Obsługi Klienta, tel. 61-436-05-47, wewn. 119; informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni koszty wymiany wkładów lub filtrów.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

Wyniki badań wody z 1 marca 2017, 6 marca 2017 oraz 10 marca 2017.

dzialania biezace

dzialania zakonczone
 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z dnia 10.03.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Czytaj więcej: Komunikaty

PWIK Września

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Miłosławska 8 62-300 Września e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony: tel.: (61) 436-05-47 zgłoszenie awarii: 994

Biura czynne w dni powszednie (pn-pt) w godz. 7.00-15.00

Skontaktuj się z nami