Jakość wody

Podstawowe wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna, zawarte są w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
Wyniki badań wody wykonane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dostępne są na stronie pssewrzesnia.pis.gov.pl

 

WRZEŚNIA
2017
 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ul. Szosa Witkowska 1k
Stacja Uzdatniania Wody

MK
wyniki

MW
wyniki

MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki

MK
wyniki

MW
wyniki

MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
ul. 3-go maja 4   MP
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
      MK
wyniki
ul. Kościuszki 14 MK
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
MK
wyniki
       
ul. Kościuszki 24       MP
wyniki
  MK
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
ul. Wrocławska 42     MK
wyniki
    MK
wyniki
MK
wyniki
    MP
wyniki
   
ul. Wojska Polskiego 1 MK
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
    MP
wyniki
   

 Legenda:
    MP – monitoring przeglądowy (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)
    MK – monitoring kontrolny (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)
    MW – monitoring wewnętrzny
    MD – monitoring dodatkowy

 

STACJE WIEJSKIE
2017
 SUWIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Bardo  

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   

MK
(h,s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

      MK
(h,s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
Gozdowo MK
(s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MP
(s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
      MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
Gulczewo MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
      MW
(h)
wyniki
   

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   
Gutowo Małe  

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

  MW
(h)
wyniki
    MK
(h,s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
  MW
(h)
wynki

 
Kaczanowo   MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
  MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
 

MP
(s)
wyniki

MD
wyniki

Marzenin MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
MP
(s)
wyniki
    MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
 

MK
(h,s)
wyniki

MW(h)
wyniki

   
Nowy Folwark      MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
   MK
(h,s)
wyniki
 MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki 
  MW
(h)
wyniki
 

MP
(s)
wyniki

MD
wyniki

Otoczna    

 

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
   MK
(h,s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
   MK
(s)
wyniki
Sokołowo MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
 

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

       MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
 

 Legenda:
   SUW – Stacja Uzdatniania Wody
   MP – monitoring przeglądowy (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)            
   MK – monitoring kontrolny (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)                
   MW – monitoring wewnętrzny
   MD – monitoring dodatkowy
   h – hydrofornia (pobranie próbki w hydroforni)                            
   s – sieć (pobranie próbki z sieci wodociągowej)                       

 

Wykaz miejscowości zasilanych przez poszczególne SUW

 

Archiwum wyników badań

 

Wyniki badań twardości ogólnej próbek wód uzdatnionych produkowanych przez poszczególne stacje uzdatniania wody
SUWTwardość ogólna
(mg CaCO3/l)
Twardość ogólna
(mmol/l)
Twardość ogólna
(°DH)
Bardo 318 3,18 17,8
Gozdowo 346 3,46 19,4
Gulczewo 287 2,87 16,1
Gutowo Małe 330 3,30 18,5
Kaczanowo 349 3,49 19,6
Marzenin 331 3,31 18,6
Nowy Folwark 300 3,00 16,8
Otoczna 466 4,66 26,1
Sokołowo 316 3,16 17,7
Września 296 2,96 16,6

 

Stopnie twardości wody (mg CaCO3/l)
woda bardzo miękka <100
woda miękka 100-200
woda średnio twarda 200-350
woda twarda 350-550
woda bardzo twarda >550