4.06.2024

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy laureatów konkursu plastycznego "Retencja - wielkie wyzwanie przez codzienne działanie":
- Alicja Kowalicka - SSP3 Września - 4B
- Helena Cieślak - SSP Kaczanowo - 5A
- Julia Pokora - SSP2 Września - 5D
- Kate Walkowiak - SSP2 Września - 4B
- Liliana Łazinka - SSP Kaczanowo - 5B
- Luiza Grępka - SSP Chwalibogowo - 4A
- Marianna Shkolnykh - SSP6 Września - 5B
- Nikola Hęś - SSP2 Września - 6A
- Tomasz Piechowiak - SSP2 Września - 4C
- Zofia Krempa - SSP1 Września - 5C
- Zuzanna Pietrzak - SSP Marzenin - 4
- Zuzanna Śliwińska - SSP3 Września - 4B
Laureatów wraz z opiekunem zapraszamy w dniu 10 czerwca 2024 r. na SUW Września - wieża ciśnień przy ul. Witkowskiej 1k - godzina 9:00 - na uroczyste wręczenie nagród.

23.05.2024

Szanowni Państwo, informujemy, iż 31.05.2024 r. biura PWiK będą nieczynne. W gotowości pozostają służby eksploatacyjne oraz zachowana obsługa awaryjna.
Pogotowie wod-kan: 994 lub 61 437-62-07.

20.05.2024

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kwidzyńskiej we Wrześni, dnia 22.05.2024 (środa), może wystąpić przerwa w dostawie wody dla następujących odbiorców ulic: Grunwaldzka, Kwidzyńska, Fromborska, Kożuchowska, Polkowicka, Słupska, Głogowska, Szczecińska, Wrocławska, Pilska.
Przerwa może wystąpić w godz. 10:00-15:00. Ponadto wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Kwidzyńskiej.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji, obszar objęty przerwą w dostawie wody może ulec rozszerzeniu na sąsiednie ulice.

14.05.2024

W związku z planowanymi pracami naprawczymi sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i Opolskiej we Wrześni, dnia 15.05.2024 (środa), może wystąpić przerwa w dostawie wody dla odbiorców z następujących ulic: Opolska, Gdańska, Olsztyńska, Koszalińska, Szczecińska, Elbląska, Malborska, Kwidzyńska, Głogowska, Słupska, Grunwaldzka, Fromborska, Kożuchowska, Polkowicka, Zielonogórska, Warmińska, Kołobrzeska, Gubińska, Pilska.
Przerwa może wystąpić w godz. 9:00 13:00, ponadto wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w rejonie skrzyżowania ul. Szczecińskiej i Opolskiej.

29.04.2024

Szanowni Państwo - nasze Przedsiębiorstwo ze względu na swą specyfikę podejmuje cykliczne działania ekologiczne zmierzające do uświadomienia mieszkańców, zwłaszcza dzieci, jak wielkim bogactwem jest woda i jak ważne jest, byśmy wszyscy zatroszczyli się o jej zasoby. Świat zmaga się z problemem suszy, ograniczonych zasobów wodnych i utratą bioróżnorodności. To jedno z największych zagrożeń środowiskowych naszych czasów. Patrząc globalnie na świat szacuje się, że w ostatnim stuleciu wyginęło około 75 proc. odmian roślin i około 1000 ras zwierząt gospodarskich. Postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny pt.: „Retencja - wielkie wyzwanie przez codzienne działanie”. Nasza akcja ma na celu zwrócenie uwagi na ochronę bioróżnorodności poprzez wskazanie młodym ludziom działań z zastosowaniem różnych form małej retencji w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Regulamin konkursu plastycznego
Oświadczenie opiekuna prawnego
Broszura - jak retencjonować wodę

Konkurs plakat 2024

 

23.04.2024

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 02.05.2024 r. biura PWiK będą nieczynne. W gotowości pozostają służby eksploatacyjne oraz zachowana obsługa awaryjna.
Pogotowie wod-kan: 994 lub 61 437-62-07.

22.03.2024

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni i Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni zapraszają uczniów szkół podstawowych z powiatu wrzesińskiego do udziału w konkursie na krzyżówkę ,,Kropelka”, a uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z powiatu wrzesińskiego do udziału w konkursie na krzyżówkę ,,Kropla”.

Szczegóły na stronie PSSE Września:

kropla samepid

14.02.2024

Szanowni Państwo - informujemy, że 16 lutego 2024 r. (piątek) biura PWiK Września będą nieczynne (dzień wolny przysługujący za 6 stycznia).
Wszelkie awarie proszę zgłaszać pod nr alarmowy 994 lub 61 437-62-07

2.02.2024

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przewodów do granic nieruchomości w m. Bierzglinek. W celu podłączenia do ww. sieci należy wystąpić do PWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Załącznikiem do wniosku jest mapa zasadnicza uzyskana w Starostwie Powiatowym (Wydział PODGiK), na której należy wkreślić dalszy odcinek przyłącza kanalizacyjnego uwzględniając na terenie posesji studnię rewizyjną.

20.11.2023

Usuwamy awarię wodociągową na sieci w rejonie ulic Zielonogórska-Fromborska.
Nastąpi przerwa w dostawie wody w następujących rejonach zasilania:
WRZEŚNIA:
- ul. Fromborska (od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej)
- ul. Zielonogórska
- ul. Warmińska
- ul. Kołobrzeska
- ul. Gubińska
- ul. Objazdowa od nr 3 do nr 33
BIERZGLINEK:
- ul. Bukowa (od ul.Objazdowej do wiaduktu autostradowego)
- ul. Grabowa
- ul. Platanowa
Przewidywana przerwa w dostawie wody - do 5 godzin, od godz. 13:00 do 18:00 w dniu 20.11.2023 r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

14.09.2023

UWAGA - awaria telefonów
Uszkodzeniu uległ nasz nr telefonu 61-436-05-47 oraz nr alarmowy 994.
Pracujemy nad naprawieniem usterki.

4.09.2023

Uprzejmie informujemy, iż dnia 06.09.2023 (środa) w skrzyżowaniu ul. Słupskiej i Malborskiej we Wrześni, prowadzone będą prace modernizacyjno-naprawcze sieci wodociągowej.
W związku z powyższym od godz. 9:00 do 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców osiedla pomiędzy ul. Wrocławską - Kaliską - Pilską.
Ponadto wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w rejonie skrzyżowania ul. Słupskiej i Malborskiej.

17.08.2023

Szanowni Państwo - informujemy, iż służby PWiK ujawniły awarię wodociągową w pasie drogowym drogi gminnej (nr geodezyjny 1296/2) we Wrześni ul. Słowackiego przy posesji nr 42.
Prace naprawcze będą prowadzone dnia 18.08.2023 r., w godz. od 8:00 do godzin popołudniowych. Może wystąpić również przerwa w dostawie wody od 10:00 do 14:00 dla mieszkańców ul. Słowackiego od ul. Jadwigi do ul. Gendka, oraz budynków wielolokalowych (bloków) przy Batorego, Chrobrego, Piastów.
W związku z powyższym wystąpią także utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym - zwężenie południowej jezdni oraz zakaz ruchu pieszego, na wysokości ww posesji.
Za utrudnienia przepraszamy.

ks0vp0IT2UBXrM7d.png

8.08.2023

W związku z planowanymi pracami naprawczymi sieci wodociągowej w rejonie ul. Piastów 12 we Wrześni, w środę 9 sierpnia br., w godzinach od 9.00 do 13.00, może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców bloków:
- przy ul. Piastów (wszystkich)
- przy ul. Chrobrego nr: 10, 12, 14,16, 18, 19, 20
- przy ul. Słowackiego nr: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Prosimy też kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

8.08.2023

W poniedziałek 14 sierpnia br., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia awarii, prosimy o zgłoszenia pod numerem alarmowym 994.
Za wszelkie utrudnienia, przepraszamy.

6.06.2023

Decyzja Kaczanowo 1

Decyzja Kaczanowo 2

2.06.2023

W dniu 09.06.2023 r. biura PWiK przy ul. Miłosławskiej będą nieczynne.
Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod nr alarmowy 994 lub 61 437-62-07

19.05.2023

Szanowni Państwo - w poniedziałek 22.05. planowana jest wymiana wodomierza na posesji we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 10. Z uwagi rozmiar potrzebnych prac nastąpi zamknięcie wody na powyższej posesji, a przerwa w dostawie może potrwać od godziny 8:00 do 12:30;
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

17.05.2023

Szanowni Państwo - usuwamy awarię wodociągową na ul.Wojska Polskiego, w związku z czym wystąpi przerwa w dostawie wody do posesji Wojska Polskiego 20, 31 oraz Słowackiego 6, 6a, 7 i 9.
Ponadto powstaną utrudnienia w ruchu drogowym - do godziny 11:00 zablokowana będzie ul.Wojska Polskiego na odcinku łączącym ul.Słowackiego i Witkowską.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

25.04.2023

W dniu 02.05.2023 r. biura PWiK przy ul. Miłosławskiej będą nieczynne.
Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod nr alarmowy 994 lub 61 437-62-07

25.04.2023

Uprzejmie informujemy, iż 26.04.2023 (środa) w rejonie budynku nr 4 przy ul. Witkowskiej we Wrześni, prowadzone będą prace modernizacyjno - naprawcze.
W związku z powyższym od godz. 9:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Witkowskiej 4, 6 (Przedszkole) oraz ul. Słowackiego 1, 3, 5.
Ponadto wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w rejonie budynku nr 4.

20.04.2023

Komunikat Gozdowo 04042023

24.03.2023

W związku z awarią na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Piastów 2, 3, 4, 5, 6. Ograniczony także zostanie dojazd do bloku nr 2. Przerwa nastapi w godzinach 13:30-19:00. O wszelkich zmianach będziemy Państwo informować na bieżąco.

13.03.2023

W najbliższy czwartek tj. 16.03.2023 r. planujemy przeprowadzenie prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej we Wrześni w skrzyżowaniu ul. Szerokiej i ul. Kosynierów (na wysokości sklepu SPOŁEM). W związku z powyższym wystąpi przerwa w dostawie wody od godz. 9:00 do godz. 13:00 dla Odbiorców z następujących ulic:
- ul. Szeroka,
- ul. Kosynierów - od ul. Chełmońskiego do ul. Kopernika,
- ul. Norwida,
- ul. Kasprowicza,
- ul. Gałczyńskiego,
- ul. Asnyka,
- ul. Tuwima,
- ul. Leśmiana,
- ul. Kruczkowskiego,
- ul. Broniewskiego,
- ul. Żeromskiego,
- ul. Baczyńskiego,
- ul. Turwida,
- ul. Reja,
- ul. Krasickiego,
- ul. Kochanowskiego.
Prace będą prowadzone w prawym pasie jezdni ul. Kosynierów, jadąc od centrum miasta. W związku z czym prosimy kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

6.03.2023

W najbliższy piątek tj. 10.03.2023 planujemy przeprowadzenie prac modrnizacyjnych na sieci wodociągowej w rejonie ronda turbinowego (wylot DK 92 na Słupcę). Prace polegać będą na montażu 2 zasuw dzielących sieci wodociągową i jednocześnie strefy SUW Września i SUW Otoczna. W związku z tym wystąpi przerwa w dostawie wody od godz. 9:00 do godz. 14:00 dla następujących odbiorców:
- ul. Słowackiego 53, 65, 66, 67, 70
- ul. Strzykały 2, 4
- ul. Gendka 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24

Za utrudnienia przepraszamy.

24.02.2023

Uprzejmie informujemy, iż dnia 28.02.2023 będą prowadzone przez PWiK prace modernizacyjne sieci wodociągowej w ul. Miłosławskiej we Wrześni, na wysokości posesji nr 4. W związku z powyższym koniecznej jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu w tym rejonie (poglądowa mapa w załączeniu), polegającej na zablokowaniu wjazdu w ul. Miłosławską od ul. Sienkiewicza. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od wtorku od godz. 7:00 do godz: 14:00 Ponadto między godz. 9:00 a 13:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul. Miłosławskiej 1,2,3,4,19, 20, 21, 22, ul. Mickiewicza od nr 1 do nr 10 oraz Rynek od nr 6 do nr 11.
Za utrudnienia przepraszamy.

 Miłosławska objazd 2e

18.01.2023

Szanowni Państwo - informujemy, iż w dniu 19.01.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców bloków we Wrześni przy ul. Słowackiego 13, 15, 17, 19, 21, 23 i 25. Prowadzimy prace związane z wymianą zasuwy na sieci wodociągowej. Przewidujemy przerwę w dostawie wody w godzinach 9:00-14:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2.09.2022

Komunikat Kaczanowo

 

 

27.06.2022

pwik podlewanie ogrodu

21.06.2022

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przewodów do granic nieruchomości w m. Słomowo, w zakresie przedstawionym na załączonej mapie. W celu podłączenia do ww. sieci należy wystąpić do PWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Załącznikiem do wniosku jest mapa zasadnicza uzyskana w Starostwie Powiatowym (Wydział PODGiK), na której należy wkreślić dalszy odcinek przyłącza kanalizacyjnego uwzględniając na terenie posesji studnię rewizyjną.

 Słomowo

18.05.2022

sanepid 18.05.2022

5.05.2022

Uprzejmie informujemy, iż dnia 10.05.2022 PWiK planuje wymianę niesprawnego węzła hydrantowego zlokalizowanego w pasie jezdni ul. Dzieci Wrzesińskich (na wysokości Muzeum).
W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie na czas prowadzenia robót tj. od 8:00 do 14:00 czasowej zmiany organizacji ruchu - zgodnie z załączoną grafiką.
Przewidywany obszar zajęcia pasa drogowego, tj. nawierzchnia asfaltowa: 12 mkw.
Ponadto informujemy, iż w trakcie prowadzenia robót, mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

Hydrant Rynek zmiana ruchu

 21.04.2021

Gozdowo sanepid

20.01.2022

W trosce o Państwa zdrowie i w okresie wzmożonych zachorowań na covid19, zachęcamy do bezpiecznych form kontaktu. Wszelkie formularze można pobrać z naszej strony internetowej, a wiele spraw możecie Państwo załatwić bez wychodzenia z domu.

4.01.2022

Szanowni Państwo - 07.01.2022 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie zamknięte. Pracujemy tylko w trybie awaryjnym, tel.: 994 lub 61 437-62-07.

22.12.2021

Szanowni Państwo - informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie zamknięte. Pracujemy tylko w trybie awaryjnym - tel.: 994 lub 61 437-62-07.

6.12.2021

Jak już Państwa informowaliśmy w postach na naszym koncie na portalu Facebook (tu oraz tu), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwolił na pozyskanie środków na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przewodów do granic nieruchomości w miejscowości Słomowo”.

Wspomniana inwestycja jest w trakcie realizacji.

kanalizacja Słomowo 4

Więcej można przeczytać tutaj

03.11.2021

Szanowni Państwo - w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Fromborskiej, Polkowickiej, Kożuchowskiej oraz Lubuskiej we Wrześni", Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni upoważniło projektanta do uzyskania uzgodnień związanych z przebudową przyłączy wodociągowych z właścicielami nieruchomości ww. ulic. Informujemy, że Projektant dysponuje upoważnieniem wydanym przez Przedsiębiorstwo, którym zobligowany jest się okazać podczas wizyty u Państwa zaplanowanej w dn. 12-13 listopada 2021 r.

Wykaz posesji objętych inwestycją:
ul. Fromborska 1-14a,
ul. Polkowicka 1-18,
ul. Kożuchowska 1-25,
ul. Lubuska 1-11.

28.10.2021

Informujemy, iż wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w ulicy Legii Wrzesińskiej (na wysokości posesji nr 14). PWiK we Wrześni przystąpi do usuwania awarii w dniu dzisiejszym (tj. 28.10.2021.) po godz. 15:00. Wobec powyższego powstaną utrudnienia w ruchu ulicznym oraz mogą powstać przerwy w dostawie wody do Odbiorców zasilanych na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej/Słowackiego do ul. Opieszyn 8. O wszelkich zmianach będziemy Państwo informować na bieżąco.

Awaria Legii Wrzesińskiej 1

 

25.10.2021

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdowo – część I” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdowo – cześć II” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni upoważniło Projektanta do uzyskania uzgodnień przebudowy przyłączy wodociągowych z właścicielami nieruchomości położonych w Gozdowie. Informujemy, iż Projektant dysponuje upoważnieniem wydanym przez Przedsiębiorstwo, którym zobligowany jest się okazać podczas wizyty u Państwa.

Kochane dzieciaki!!!
Dziękujemy Wam wszystkim za udział w konkursie plastycznym: "Skąd się bierze woda w kranie?" Dwunastoma laureatami, których prace ozdobią kalendarz PWiK na 2022 r. są: Zofia Flaum, Igor Graniczny, Wiktoria Janasik, Gabriela Juszczak, Marcelina Kaca, Wiktor Rzepecki, Joanna Jasińska, Zuzanna Giera, Lena Moga, Igor Kwiatkowski, Lena Biernat, Helena Karolak. GRATULACJE!

Laureaci 2021

Konkurs plakat 1

Regulamin konkursu

4.08.2021

Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi pracami związanymi z usuwaniem awarii na przyłączu wodociągowym informujemy, że 8 sierpnia br., tj. w najbliższą niedzielę w godzinach od 7.00 do 15.00, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla posesji z rejonu ulic: Jana Pawła II, Rzeczna, Sądowa, Rynek.
W związku z powyższymi pracami, nastąpią też utrudnienia na drodze oraz możliwe zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.
Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o ostrożność i wyrozumiałość.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2.08.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w rej ul. Sikorskiego w dniu 4.08.2021 w godz. od 8.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

9.07.2021

Szanowni Państwo - w dniu 09.07.2021. i 12.07.2021. kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest pod nr telefonu: 61-436-05-47 - wewn. 131, 134, 119.

30.05.2021

Sanepid maj 2021 2 Gulczewo 2

27.05.2021

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 04.06.2021. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne dla interesantów. Sprawy awaryjne prosimy zgłaszać pod nr tel. 994.

Szanowni Państwo
Informujemy, iż zgodnie z art.24g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), dotychczasowa taryfa stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Zmiana taryfy ogłoszona zostanie w terminach i na zasadach zgodnych z delegacją ustawową zawartą w art.24e.

21.05.2021

Komunikat Gulczewo 21052021 1

30.04.2021

Szanowni Państwo - w piątek 30 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Panią Karolinę Solecką.

29.12.2020

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. W związku z powyższym właściciele posesji powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i złożyć go w skrzynce podawczej znajdującej się w holu budynku PWiK od strony ul. Miłosławskiej. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest dokonanie opłaty za wykonane częściowe przyłącze kanalizacyjne, zaślepione w granicy działki.

22.12.2020

Szanowni Państwo - informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. biura naszego Przedsiębiorstwa będą nieczynne. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod nr 994.

Szanowni Państwo,
informujemy że z uwagi na prowadzone prace na przewodzie tłocznym kanalizacji sanitarnej nastąpi przedłużenie zamknięcia jednego pasa w ul. Opieszyn we Wrześni do dn. 24.11.2020 r. W związku z powyższym przejazd od ul. Harcerskiej w kierunku ul. Kaliskiej będzie niemożliwy. Wskazany termin może ulec zmianie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

20.09.2022

Komunikat PPIS wodociag publiczny Gozdowo 14092022


06.11.2020

Z powodu awarii wodociągowej w rejonie ulicy Ogrodowej (przy piekarni PSS Społem), przejazd drogą od ulicy Szosa Witkowska do ulicy Słowackiego, nie będzie dziś możliwy dla taboru samochodowego prawdopodobnie do godzin wieczornych. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.
Jednocześnie mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla posesji z tego rejonu.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

02.11.2020

Szanowni Państwo,
informujemy że w dniach 5-17.11.2020 r., z uwagi na prowadzone prace na przewodzie tłocznym kanalizacji sanitarnej nastąpi zamknięcie jednego pasa w ul. Opieszyn we Wrześni. W związku z powyższym przejazd od ul. Harcerskiej w kierunku ul. Kaliskiej będzie niemożliwy. Wskazany termin może ulec zmianie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

6.10.2020

Informujemy, że do 16.10.2020 r. na terenie Cmentarza Komunalnego we Wrześni będą prowadzone prace związane z wymianą instalacji wodociągowej.
W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2.10.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że trwa usuwanie awarii na sieci wodociągowej w ul. Gnieźnieńskiej. W związku z tym jest wstrzymana dostawa wody na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Boh. Monte Cassino.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

24.09.2020

Informujemy, że zostały zakończone prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu sieci wodociągowej w zlewni SUW Bardo.
W związku z powyższym, przywrócona zostaje dostawa wody w godzinach nocnych.

23.09.2020

W dniu 5 października 2020 roku pomiędzy godzinami 8:00 a 15:00, z uwagi na realizację włączenia nowo wybudowanej sieci wodociągowej w istniejącą, zamknięty zostanie wyjazd z Wrześni ulicą Sokołowską oraz z Sokołowa w kierunku ul. Sokołowskiej we Wrześni (rejon Agropolu) dla samochodów ciężarowych, a przejazd samochodami osobowymi będzie utrudniony.
Za utrudnienia przepraszamy.

17.09.2020

Informujemy, że przystąpiliśmy do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Folwark, w rej. ul. Głównej, na dz. nr 84/2 i 51/1.

17.09.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że od dn. 19.09.2020 r. zmienia się Prawo Budowlane, a w następstwie Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku z powyższym, modyfikacji ulegną wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan, które zostaną Państwu udostępnione na stronie www.pwikwrzesnia.pl. Nowe wnioski będą obowiązywać od dn. 21.09.2020 r. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr 61 436-05-47 wew. 139, 137, 121.

16.09.2020

Szanowni Państwo - w związku z komunikatem z dnia 11.09.2020 r. dot. przeprowadzania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w m. Bardo, Grzymysławice, Chocicza Mała i Chocicza Wielka informujemy, że u pozostałych Odbiorców zasilanych z SUW Bardo wystąpią także utrudnienia w dostawie wody w dniach 16-30.09.2020 r. w godzinach od 22:00 do 5:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Poniżej wykaz odbiorców zasilanych z SUW Bardo:
Bardo
Bukowy Las (studnia oraz nr 9-10)
Chociczka
Chocicza Mała
Chocicza Wielka
Chwalibogowo
Grzymysławice
Przyborki, ul. Modrakowa i ul. Podmiejska
Psary Małe, ul. Budowlana

15.09.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 21.09.2020 r. przystąpimy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gnieźnieńskiej.
W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

11.09.2020

Szanowni Państwo
Informujemy, że od dnia 14.09.2020 do 30.09.2020 w miejscowościach: Bardo, Grzymysławice, Chocicza Mała, Chocicza Wielka prowadzone będą prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu sieci wodociągowej.
Prace realizowane będą przez Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych AQUACLEAR z Nowej Soli w godzinach od 22:00 do 05:00.
W związku z powyższym w powyższych godzinach wystąpią utrudnienia w dostawie wody, za które serdecznie przepraszamy.

19.08.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, iż planujemy usuwanie awarii na sieci wodociągowej na ul. Kolejowej we Wrześni (przy Hebanie) w dniu 22.08.2020 (sobota) w godz 6:00-15:00.
W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym, w tym zajęcie pasa ruchu drogowego.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

11.08.2020

Uprzejmie informujemy, że w piątek 14 sierpnia br. Przedsiębiorstwo nasze będzie nieczynne. Awarie bez zmian należy zgłaszać pod numerem telefonu 994. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

19.06.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że w w dniu 22.06.2020 w godz. 9:00-11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Owocewej.
Za utrudnienia przepraszamy

17.06.2020

Informujemy, że przystąpiliśmy do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej we Wrześni. W związku z powyższym utrudniony będzie dojazd do posesji w tym rejonie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w najbliższym czasie nastąpi rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

12.03.2020

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że:

 • kasa oraz działy związane z bezpośrednią obsługą Klienta będą nieczynne od dnia 12.03.2020 r. do odwołania;
 • Płatności za wodę można dokonać elektronicznie, bądź bez opłat we Wrześni w punktach banku PKO BP S.A.
 • Cały szereg spraw mogą Państwo załatwić z nami on-line - bez wychodzenia z domu. Dokumenty i wnioski do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.pwikwrzesnia.pl
 • Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane są elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub korespondencyjnie na nasz adres: PWiK Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września;
 • Dokumenty można także pobrać i złożyć w samoobsługowym punkcie ich przyjęć w naszej siedzibie przy ul. Miłosławskiej 8 we Wrześni. W punkcie wystawione są podstawowe wnioski dla naszych Klientów. W sprawach niestandardowych prosimy o kontakt telefoniczny;
 • Obsługę bieżącą Klientów zapewniamy pozostając także w kontakcie:
  • telefonicznym: 61-436-05-47; tel. awaryjny: 994
  • poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
 • Awarie przyjmujemy pod nr alarmowym 994;
 • Postępowania przetargowe: informujemy, iż w celu złożenia ofert i dokumentów w postępowaniach przetargowych wejście do sekretariatu od strony parkingu (na dzwonek);
 • Do rozwiązania spraw pilnych naszych Klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie. Powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Za utrudnienia przepraszamy!

28.02.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji infrastruktury techniczno-informatycznej w dniach 05-06.03.2020 obsługa Klienta sprowadzać się będzie jedynie do przyjmowania wniosków i udzielania informacji w ograniczonym zakresie.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

mikrobiologia reklama 946 x 800

13.12.2019

awaria Opieszyn 14 12 2019

 12.09.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, że w sobotę 14 września br. w godzinach od 8.00 do 12.00, będą prowadzone prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Kaczanowie.
W związku z powyższym, nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji położonych w tej miejscowości, od remizy strażackiej w kierunku Nowej Wsi Królewskiej oraz Osowa.
Za utrudnienia przepraszamy

10.06.2019

W związku z pracami konserwacyjnymi w najbliższych dniach może wystąpić problem z działaniem E-BOKa.

4.06.2019

W związku z awarią głównego numeru telefonu 61 436-05-47 prosimy o kontakt poprzez nr 994. Za utrudnienia przepraszamy.

31.05.2019

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku, w ul. Klonowej (posesje od bud. 42 do bud. 75). W związku z powyższym właściciele ww. posesji powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i złożyć go w Dziale Technicznym pok. nr 3).
Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest dokonanie opłaty za wykonane częściowe przyłącze kanalizacyjne, zaślepione w granicy działki.

15.05.2019

Informujemy, że została zakończona budowa sieci wodociągowej w Gutowie Małym, w ul. Złotej oraz we Wrześni, w ul. Kazimierza Wielkiego. W związku z powyższym osoby chcące się podłączyć do ww. sieci mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych, do którego należy załączyć aktualną mapę do celów projektowych (z naniesioną istniejącą siecią wodociągową) i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3).

 

 

16.04.2019

Szanowni Państwo,
w związku z sygnałami mieszkańców Barda dotyczącymi jakości wody dostarczanej do posesji zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Bardzie informujemy, iż wyniki przeprowadzonych badań próbek wody, mieszczą się w ramach obowiązujących norm. PWiK Września na bieżąco monitoruje jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej.

Września, dnia 22.03.2019 r.


KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. WE WRZEŚNI


Przewodniczący Rady Nadzorczej po przeprowadzeniu rozmów z pięcioma osobami (w tym dwoma z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni) w sprawie objęcia funkcji prezesa spółki zaproponował Radzie Nadzorczej kandydaturę Pana Romana Heyza ze względu na jego wykształcenie kierunkowe oraz bardzo duże doświadczenie zawodowe. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 roku powołała Pana Romana Heyza na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.

Pan Roman Heyza ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku inżynieria środowiska, specjalność – zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Od ponad 20 lat pracuje w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy na stanowisku kierownika działu technicznego. Posiada uprawienia budowlane do projektowania sieci i instalacji sanitarnych oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych w specjalizacji oczyszczalnie ścieków. Przez ostatnie 20 lat brał udział w projektowaniu, a następnie w odbiorach i rozruchu kilku oczyszczalni ścieków i przepompowni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PWiK Sp. z o.o. we Wrześni

 

Września, dnia 22.03.2019 r.


KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. WE WRZEŚNI

Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni podjęła uchwałę o powołaniu Pana Romana Heyza na funkcję Prezesa Zarządu spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PWiK Sp. z o.o. we Wrześni

 

Września, dnia 28.02.2019 r.


KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. WE WRZEŚNI


Informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Roberta Zawodnego z funkcji Prezesa Zarządu spółki. W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Pani Jadwiga Powroźnik pełni funkcję jednoosobowego Zarządu Spółki. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PWiK Sp. z o.o.
we Wrześni

 

19.02.2019

sprostowanie biogazownia 2b PNG

31.01.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 30.01.2019 r. ponownie uruchomiona została Stacja Uzdatniania Wody w Bardzie.
Dla mieszkańców zasilanych w wodę tymczasowo z SUW Września przywrócono dostawy zgodnie z wykazem zasilań, dostępnym na naszej stronie.

9.01.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Odbiorcy standardowo zasilani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Bardo nadal mają przełączone zasilanie i otrzymują wodę z Wrześni. Sieć wodociągowa podłączona pod SUW Bardo została przepłukana. Nieprawidłowe parametry wody, które wystąpiły w dniu 02-03.01.2019 r. dotyczyły barwy wody i jej mętności. Pod względem bakteriologicznym woda spełniała obowiązujące normy i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia Odbiorców. Potwierdziły to szczegółowe badania laboratoryjne, które dostępne są naszej stronie internetowej. Trwają prace nad ustaleniem przyczyn zmiany barwy wody w SUW Bardo.

O wszelkich zmianach w zasilaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

3.01.2019

Szanowni Państwo,
w dniu 02.01.2019. otrzymaliśmy zgłoszenie o zmianie barwy wody w miejscowościach zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody Bardo. Dwukrotnie przeprowadzony szybki test ATP wykazał prawidłowe parametry wody pod względem bakteriologicznym. Próbki wody zostały także pobrane do rozszerzonego badania laboratoryjnego.
Odbiorcy zasilani w wodę z SUW Bardo mają przepłukaną sieć wodociągową oraz przełączeni zostali tymczasowo na zasilanie z Wrześni.
O wszelkich zmianach w zasilaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

 2.01.2019

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborki, w ul. Wiejskiej (odcinek od ul. Miodowej do wiaduktu) oraz w ul. Różanej. W związku z powyższym właściciele posesji leżących przy ww. ulicach powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3)

21.11.2018

Szanowni Państwo,
informujemy, że 2 listopada 2018 r. Rada Miejska we Wrześni uchwaliła nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Września. Nowe przepisy wchodzą w życie 23 listopada 2018 r.

13.11.2018

Szanowni Państwo,
w związku z awarią przy ul. Sądowej we Wrześni, dostawa wody w tym rejonie może być dziś, tj. 13 listopada br. czasowo wstrzymana. Zakończenie prac przewidujemy na godzinę 14.00
Za utrudnienia przepraszamy.

8.11.2018

UWAGA - OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY - Z powodu konieczności wymiany wodomierza i przeprowadzenia prac modernizacyjnych w studni wodomierzowej w Bukowym Lesie w dniu 14.11.2018. mieszkańcy zasilani z tego przyłącza będą mieli czasowo wstrzymaną dostawę wody. Prace przewidywane są na ok 8 godzin, pomiędzy godziną 7-15. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UWAGA - OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY - Z powodu konieczności wymiany wodomierza i przeprowadzenia prac modernizacyjnych w studni wodomierzowej w Biechowie w dniu 15.11.2018. mieszkańcy zasilani z tego przyłącza będą mieli czasowo wstrzymaną dostawę wody. Prace przewidywane są na ok 8 godzin, pomiędzy godziną 7-15. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

5.10.2018

Informujemy, iż ciśnienie wody u Odbiorców zasilanych z SUW Nowy Folwark wróciło do normy. Całkowite zakonczenie prac inwestycyjnych planujemy w ciągu najbliższych 2 tygodni.

1.10.2018

Szanowni Państwo,
na stacji SUW Nowy Folwark przeprowadzane są prace modernizacyjne związane z wymianą układu pompowego. W miejscowościach zasilanych w wodę ze stacji SUW Nowy Folwark może wystąpić obniżone ciśnienie w sieci. Planowane zakończenie prac 02.10.2018.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

18.09.2018

Szanowni Państwo,
w związku z przełączeniem sieci wodociągowej w Chwalibogowie,
we wtorek 18 września br. w godz. od 11.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w tym rejonie.
Za utrudnienia przepraszamy.

27.08.2018

Szanowni Państwo informujemy, iż dostawa wody do budynków zasilanych z SUW Bardo została przywrócona.

24.08.2018

Szanowni Państwo - w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, w rejonie pałacu w Bardzie, w poniedziałek 27.08.2018 r., w godzinach 11.00-15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków, zasilanych ze stacji SUW Bardo. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

02.08.2018

Informujemy, że została zakończona budowa sieci wodociągowej w Psarach Polskich, w rej. ul. Skrajnej, w drogach oznaczonych nr geodezyjnymi 323/1, 323/76, 323/71, 323/72, 323/75, 323/10 i 323/11. W związku z powyższym właściciele posesji leżących przy ww. działkach mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3).

17.07.2018

Podczas dzisiejszych (17.07.2018.) prac, związanych z wymianą sieci wodociągowej w CHWALIBOGOWIE, doszło do awarii rurociągu i konieczności tymczasowego wstrzymania dostaw wody. Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy. Pracownicy naszego Przedsiębiorstwa pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw wody.

27.06.2018

Informujemy, że w miesiącu lipcu nasze Przedsiębiortwo przystąpi do wymiany sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Chwalibogowo. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

18.06.2018

Szanowni Klienci - informujemy, iż w Kasie PWiK wprowadziliśmy możliwość rozliczeń bezgotówkowych. Zachęcamy do tej wygodnej formy płatności za świadczone przez nasze Przedsiębiorstwo usługi.

13.06.2018

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w cz. ul. Grójeckiej w Przyborkach (posesje od bud. 20 do bud. 51). W związku z powyższym właściciele ww. posesji powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3).

11.06.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni poszukuje pracowników na stanowisko: Operator urządzeń oczyszczania ścieków.

29.05.2018

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 1 CZERWCA 2018 R.

Szanowni Państwo

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informujemy, że 7 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził, na okres trzech kolejnych lat, Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Września. Taryfa została opublikowana przez Wody Polskie 24 maja 2018 r.

W związku z powyższym nowe stawki taryfy określającej opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r.

Zatwierdzona taryfa dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Września oraz stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.   

Nowe stawki wynikają z ekonomicznej kalkulacji zapewniającej naszemu przedsiębiorstwu przychody, które pozwolą na właściwą realizację naszych obowiązków, tj. dostarczania wody w odpowiedniej ilości i jakości, odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie istniejącej infrastruktury w należytym stanie technicznym, rozbudowę istniejącej infrastruktury w celu nadążenia za rozwojem Gminy Września.

Nasi Odbiorcy otrzymywać będą produkty i usługi odpowiedniej jakości przy zachowaniu poziomu kosztów poniżej średniej naszego regionu. Poniższa tabela przedstawia zmiany cen w okresie zatwierdzonym taryfą z uwzględnieniem celów, do których woda będzie używana.

taryfy

Przykład: dla zobrazowania skali zmiany ceny, poniżej przedstawiamy obliczenia dla typowej rodziny, która korzysta z dostawy wody i odbioru ścieków dla celów spożycia przez ludzi.
Nasz odbiorca z grupy gospodarstw domowych zużywa przeciętnie 2,7 m3 wody miesięcznie. Nowa cena za wodę  i ścieki będzie dla niego o 3,90 % większa, co przekłada się na wzrost miesięcznych kosztów brutto o 1,11 zł.
Przy założeniu, że przykładowa rodzina składa się z 4 osób, rachunek będzie wyższy o 4,44 zł brutto miesięcznie.
Dbając o Państwa budżety oraz ze względów ekologicznych przypominamy, że możecie Państwo zrezygnować  z drukowanej wersji faktury na rzecz faktury przekazywanej w formie elektronicznej.
Dzięki temu Państwa rachunek będzie niższy o 2,75 zł brutto miesięcznie. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta naszego przedsiębiorstwa.

 INFOGRAFIKA taryfa 2018

8.05.2018

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary Małe, w ul. Długiej, Ustronie, Folwarcznej, Polnej, Przylesie, Widnej, Wiosennej, Dojazdowej, Bursztynowej, Gwarnej oraz Wichrowej.
W związku z powyższym mieszkańcy ww. ulic powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3).

24.04.2018

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary Polskie, w ul. Stromej. W związku z powyższym osoby chcące podłączyć się do ww. sieci mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3) .

 Dziękujemy Alanowi Bolewiczowi z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni za piękny szkic wieży ciśnień.

7.03.2018

Szanowni Państwo,
informujemy iż 30 marca 2018 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepaszamy.

16.02.2018

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W CZERWCU

Szanowni Państwo
W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informujemy, iż 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
W wyniku nowelizacji Ustawy kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane powołanemu przez rząd regulatorowi, czyli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w znowelizowanej Ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej Ustawy zachowują moc przez 180 dni. W związku z powyższym aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r. lub do momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. poda do wiadomości i opublikuje nową taryfę niezwłocznie po jej zatwierdzeniu według nowych przepisów.

8.02.2018

Aktualnie odczytami radiowymi mieszkańcy miasta i gminy Września, objęci zostali już niemalże w 99%. Do wszystkich mieszkańców natomiast dotarliśmy z informacją o wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.
Dlatego prosimy wszystkich właścicieli posesji, na których wodomierze nie są dotąd odczytywane radiowo, by skontaktowali się z Działem Obsługi Klienta (pok. nr 2, tel.: 61 436 05 47, wew. 144 lub 132), w celu ustalenia dogodnego terminu jego wymiany.

 

Dzieci Wrzesińskich

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na SUW Nowy Folwark stacja będzie wyłączona z eksploatacji od dnia 10.01.2018 do 19.01.2018. Miejscowości zasilane z tego wodociągu będą miały dostarczaną wodę z SUW Września. W związku z powyższym może nastąpić obniżone ciśnienie wody do ok 3 bar.

sylwester2017

wesołych świąt

9.12.2017

WODA SPEŁNIA OBOWIĄZUJĄCE NORMY
Informujemy, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Kaczanowie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kaczanowo, Białężyce, Biechowo, Bierzglinek, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Osowo pod względem bakteriologicznym spełnia obowiązujące normy.
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
Aktualny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.

 woda

7.12.2017

Szanowni Państwo
W dniu 6 grudnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrześni otrzymało informację z AQUANET Laboratorium Sp. z o.o., że jakość wody w Osowie 19 (miejscowość zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Kaczanowie) odbiega od obowiązujących wymagań pod względem bakteriologicznym.
Wyniki przekroczeń: bakterie grupy coli (19 jtk/100 ml) i enterokoki (5 jtk/100 ml).
Niezwłocznie poinformowaliśmy o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W trosce o naszych Odbiorców, w pierwszej kolejności podjęliśmy działania, których celem było przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Zwiększony został poziom chlorowania oraz przepłukano odcinki sieci. Działania zostały zakończone wczoraj po godzinie 13-tej. Następnie pobrane zostały próbki wody, które zostały przekazane do autoryzowanego laboratorium. Wyniki uzyskamy w piątek ok. 18-tej. tj. po 48 godzinach od rozpoczęcia badania.
Dla wstępnej weryfikacji skuteczności naszych działań wczoraj i dziś wykonano szybkie testy ATP, które pokazują jaki jest poziom aktywności biologicznej wody, czyli potwierdzają lub nie występowanie bakterii w wodzie. Nie identyfikują ich jednak co do rodzaju. Uzyskano wyniki potwierdzające, że nasze działania były skuteczne tzn. testy ATP nie wskazują na występowanie bakterii w wodzie w ilości odbiegających od przyjętych norm.
Z informacją o jakości wody trzeba poczekać na oficjalne wyniki badań laboratoryjnych.
Informacje te - zgodnie z przepisami - zostaną Państwu przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu.
Wszystkie podjęte działania zostały zrealizowane bez zwłoki i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

6.12.2017

Szanowni Państwo - w dniu dzisiejszym, tj. 6.12.2017 r. otrzymano informacje z Laboratorium AQUANET Poznań o wynikach badania wody pobranej przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w dniu 04.12.2017 r. w miejscowości Osowo 19.
Niezwłocznie przekazano te informacje do Sanepidu we Wrześni. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Obecnie trwają działania zmierzające do poprawy jakości wody. Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Sanepidu wodę w miejscowościach: Kaczanowo, Osowo, Bierzglinek, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Białężyce, Biechowo należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być używana do kąpieli i celów sanitarnych.
Kolejne wyniki badań wody będą umieszczane na naszej stronie na bieżąco.

27.11.2017

Szanowni Państwo - mamy przyjemność poinformować, że wprowadziliśmy dla Państwa możliwość zwiedzania obiektu Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska 1 K. Obiekt jest udostępniany zarówno grupom zorganizowanym jak i osobom indywidualnym.
W związku z powyższym prezentujemy Państwu Regulamin zwiedzania.

13.11.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że w piątek 22 grudnia 2017 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
W sytuacjach awaryjnych jak zawsze prosimy dzwonić pod nr pogotowia wodociągowego 994.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zanim woda popłynie w naszych domach, przechodzi przez proces produkcji i uzdatnienia. Przedstawiamy Państwu infografikę tego procesu, która doskonale prezentuje kolejne etapy, jakim poddawana jest woda od momentu pobrania ze studni głębinowych, aż do jej dostarczenia mieszkańcom Wrześni i Fabryce Volkswagen.

circle of water

Szanowni Państwo,
przypominamy, że nasze Przedsiębiorstwo uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. https://www.pwikwrzesnia.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania/category/20-ebok
Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej formy rozliczeń.
Klienci EBOK nie muszą gromadzić dokumentów w formie papierowej, czy też tracić czasu na bieganie po bankach.
Bezpiecznie i wygodnie regulują swoje zobowiązania w każdym czasie i z dowolnego miejsca.

Szanowni Państwo - informujemy, iż punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów mieszczący się na terenie Oczyszczalni Ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego czynny będzie do dnia 13.09.2017 r. - tj do środy włącznie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240-242 lub bezpośredni kontakt z pracownikiem dyżurnym na Oczyszczalni Ścieków.

Szanowni Państwo,
miło nam powiadomić, że w dniu 18 lipca 2017 roku, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni powierzyła funkcję prezesa spółki Panu Robertowi Zawodnemu.
Robert Zawodny ma 48 lat i mieszka we Wrześni. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1995-99 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni na stanowisku kierownika Referatu Spraw Mieszkaniowych. Posiada 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałem banku Credit Agricole we Wrześni na stanowisku dyrektora oddziału. Od 2016 roku zarządza oddziałem Domu Kredytowego NOTUS S.A. we Wrześni.

Września, dnia 23 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. WE WRZEŚNI

W związku z opublikowanym w dniu 2 czerwca 2017 r. w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” (str. 5) artykułem pt. „Jeszcze 5000 zł przez 2 lata” autorstwa Pani Doroty Tomaszewskiej oświadczamy, iż zawiera on nieprawdziwe treści.

Opublikowany fragment kontraktu menedżerskiego zawartego między Panem Jarosławem Ochotnym a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie stanowi autentycznego dokumentu umowy, jaki wiązał strony. Umowa – kontrakt menedżerski, zawarty pomiędzy Spółką z Panem Jarosławem Ochotnym nie zawiera zapisów:

„2. W celu zapewnienia efektywnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, Prezes Zarządu nie może w okresie 2 lat od dnia rozwiązania niniejszej umowy świadczyć pracy (usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Września w zakresie odpowiadającym faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
3. W trakcie trwania zakazu konkurencji o którym mowa w § 5.2 Prezesowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.1., płatne co miesiąc tak jak w 7.2.”.

Ponadto żaden inny zapis umowy nie zawierał klauzuli zobowiązującej spółkę do wypłaty odszkodowania na rzecz Pana Jarosława Ochotnego z tytułu zakazu konkurencji. Wobec braku umownych zapisów Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji na rzecz Pana Jarosława Ochotnego.

Biorąc pod uwagę, iż kontrakt menedżerski nie zawierał klauzuli zobowiązującej spółkę do wypłaty odszkodowania na rzecz Pana Jarosława Ochotnego, nieprawdziwy jest tytuł artykułu „Jeszcze 5 000 zł przez 2 lata”, jak również zawarte w treści artykułu twierdzenie jego autorki „Okazuje się, że były prezes, chociaż nie świadczy już żadnych usług na rzecz PWiK, będzie otrzymywał od spółki – przez okres dwóch lat – 25 proc. swojego wynagrodzenia, czyli 5.000 zł miesięcznie! Gwarantuje mu to zapis o zakazie konkurencji, który mówi...

Powyższe nieprawdziwe informacje zawarte w artykule naruszają dobre imię i renomę Spółki. Wobec powyższego Zarząd Przedsiębiorstwa postanowił podjąć w tej sprawie stosowne kroki prawne wobec autora artykułu, redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskie” oraz wydawcy gazety.

Jadwiga Powroźnik
Członek Zarządu
PWiK Września

Szanowni Państwo - podtrzymujemy KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTU ODBIORU GAŁĘZI I DRZEW Z PRYWATNYCH POSESJI
Informujemy, że od poniedziałku 14 sierpnia br. do odwołania w godz. 7.00-19.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego uruchomiony został punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów. Załadunek, transport oraz rozładunek gałęzi i wiatrołomów we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240-242 lub bezpośredni kontakt z pracownikiem dyżurnym na Oczyszczalni Ścieków.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTU ODBIORU GAŁĘZI I DRZEW Z PRYWATNYCH POSESJI
Informujemy, że od poniedziałku 14 sierpnia br. do odwołania w godz. 7.00-19.00 na terenie oczyszczalni ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego uruchomiony zostanie punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów. Załadunek, transport oraz rozładunek gałęzi i wiatrołomów we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240-242.

dzialania biezace

dzialania zakonczone

 

Września, dnia 19.04.2017

KOMUNIKAT

W imieniu PWiK Sp. z o.o. We Wrześni informuję, iż dnia 18 kwietnia 2017 r. podjęta została Uchwała Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przyznania rabatów za wodę i ścieki dla Klientów z terenu skażenia wody, tj. ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej, Warsztatowej oraz Dębiny.
W najbliższym czasie mieszkańcy powyższego terenu otrzymają faktury korygujące, dotyczące rachunków wystawionych w okresie skażenia wody i dostaw wody pogorszonej jakości. Faktury korygujące otrzymają wszyscy Klienci, nie uzależniamy ich wystawienia od konieczności złożenia reklamacji w tym zakresie.
Jednocześnie w imieniu swoim oraz pracowników naszego Przedsiębiorstwa pragnę przeprosić za powstałe utrudnienia i zaistniałą sytuację.

Członek Zarządu
Jadwiga Powroźnik

Wyniki badań wody z 5 kwietnia 2017 r.

Wyniki badań wody z 23 marca 2017 r.

Wyniki badań wody z 16 marca 2017 r.

Wyniki badań wody z 14 marca 2017 r.

PWiK Września informuje:
Zgodnie z Uchwałą nr 4/08/2017 Rady Nadzorczej VIII Kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Września, z dnia 14 marca 2017 r., na podstawie § 25 ust. 1 Umowy Spółki Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. we Wrześni powołuje z dniem 15 marca 2017 r. Panią Jadwigę Powroźnik, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

Września, dnia 14.03.2017

Komunikat PWiK we Wrześni

dla mieszkańców rejonu ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej i Warsztatowej.

 1. PWiK Września przypomina o konieczności przepłukania każdego punktu czerpalnego (ciepłej i zimnej wody), który nie był przez Państwa używany od dnia 27.02.2017 r. - przez minimum 10 minut; informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni ilość wody zużytej do przepłukania punktów czerpalnych.
 2. PWiK Września informuje, iż w przypadku posiadania filtrów wody lub innych urządzeń uzdatniających konieczna jest wymiana wkładów. Po wymianie wkładów lub filtrów wody prosimy o zgłoszenie tego faktu do naszego Przedsiębiorstwa, celem sprawdzenia wymiany i odbioru zużytych filtrów - kontakt: Dział Obsługi Klienta, tel. 61-436-05-47, wewn. 119; informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni koszty wymiany wkładów lub filtrów.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

Wyniki badań wody z 1 marca 2017, 6 marca 2017 oraz 10 marca 2017.

Uwaga mieszkańcy miejscowości zasilanych z SUW Marzenin!
W związku z montażem zestawu hydroforowego na SUW Marzenin, w okresie 23-25 maja 2017 r. obiekt wyłączony zostanie z eksploatacji. Zastępczo, mieszkańcy dotąd zaopatrywani w wodę z tej stacji, zasilani będą z SUW Gulczewo.
W związku z tym na obszarze Noskowa, Radomic, Strzyżewa, Marzenina, Gulczewa i Gulczewka, może wystąpić obniżenie ciśnienia wody.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
od 10 maja br., rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej we Wrześni. W związku z tym, mogą nastąpić utrudnienia na drodze w tym rejonie, szczególnie związane z dojazdem do posesji.
Apelujemy do kierowców o szczególną rozwagę i przepraszamy za wszystkie niedogodności.

 

Września, dnia 10.03.2017

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,
wzwiązku z naszym komunikatem z dnia 27 lutego br., zalecającym przepłukanie punktów czerpalnych, znajdujących się w Państwa gospodarstwach domowych i zakładach gospodarczych w rejonie objętym skażeniem, tj. rejon ulic: Gen.Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowa, informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni ilość wody zużytej do przepłukania punktów czerpalnych.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z dnia 10.03.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z 05.03.2017 r.
dotyczący mieszkańców rejonu ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej we Wrześni

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z 4.03.2017 r.
dotyczący mieszkańców ul. Warsztatowej

KOMUNIKAT z 3.03.2017 r.

PWiK Września informuje:

 1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni woda w rejonie ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze;
 2. Jakość wody jest nadal na bieżąco monitorowana, jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem w tym zakresie;
 3. Skażenie miało charakter lokalny i obejmowało rejon ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej we Wrześni;
 4. Okoliczności tego zdarzenia są przedmiotem szczegółowych badań i analiz powołanych do tego celu komisji.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

1 marca Laboratorium Analaz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. pobrało próbki wody również do badań fizyko-chemicznych. Otrzymane wyniki spełniają wymagane normy w tym zakresie. Sprawozdanie 194, Sprawozdanie 195, Sprawozdanie 196, Sprawozdanie 197.
Nadal prowadzone jest zabiegawcze płukanie sieci wodociągowej.

KOMUNIKAT Prezesa PWiK z 2.03.2017 r.

Informujemy, iż nasze Laboratorium Analiz Wody i Ścieków na bieżąco monitoruje jakość wody. Aktualne, pełne, bakteriologiczne wyniki badań wody (27.02.2017).

KOMUNIKAT
W związku z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni z dnia 27.02.2017 r., dotyczącym jakości wody w rejonie ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje:
1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni woda w rejonie ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
2. Działania naprawcze, prowadzone wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy Września, przyniosły oczekiwane rezultaty. Woda spełnia  wymagania związane z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami).
3.  Prowadzimy ciągły monitoring wody, a także jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie sytuacją.

 

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 27.02.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat PWiK we Wrześni
W związku z Komunikatem  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  we Wrześni z dnia 27.02.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PWiK Września zaleca:
- przed pierwszym poborem wody  przepłukać każdy punkt czerpalny przez minimum 10 minut,
- w przypadku posiadania filtrów wody lub innych urządzeń uzdatniających - wymienić  wkłady,
- wymienić wodę w posiadanych zbiornikach i układach technologicznych oraz wszędzie tam, gdzie jest ona magazynowana,
- urządzenia typu: zmywarki, pralki przed pierwszym użyciem włączyć na cykl „bez wsadu”.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

Wyniki badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z 27 lutego 2017 r.: część 1, część 2, część 3.

Sprawozdanie z badań wykonanych przez Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 24.02.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT
W związku z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, dotyczącym skażenia wody w rejonie ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje:
1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni skażenie wody ma charakter lokalny i obejmuje rejon ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
2. W rejonie objętym skażeniem prowadzone są działania naprawcze zgodnie z procedurami (m.in. ozonowanie wody, dezynfekcja sieci oraz stały monitoring jakości wody). Podjęte czynności systematycznie zmniejszają poziom skażenia.
3. Decyzja dotycząca zdatności wody do spożycia należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Jesteśmy w stałym kontakcie z tą i innymi instytucjami, zajmującymi się powstałą sytuacją.
4. Wspólnie z Urzędem Gminy Września będziemy kontynuować dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców, przy wykorzystaniu beczkowozów oraz punktów dystrybucji wody butelkowanej w rejonie objętym skażeniem, aż do jego całkowitego usunięcia. Dokładna lista punktów jest na bieżąco aktualizowana na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Szanowni Państwo,
informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o., w rejonie objętym skażeniem (ulice: Kościuszki, Koszarowa, Sikorskiego), kontynuuje w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego br. płukanie, dezynfekowanie i ozonowanie wody.

Komunikat (poniedziałek, godz. 9:00):
W dniu 27 lutego br. (poniedziałek), w rejonie objętym skażeniem, woda butelkowana będzie dostarczana do mieszkańców, a ponadto nadal przy kwiaciarni, na ulicy Kościuszki będzie podstawiona beczka z wodą. Drugi mobilny beczkowóz krążył będzie w rejonie ulic: Kościuszki, Koszarowej i Sikorskiego.

Informacja dotycząca dostępności i wydawania wody mieszkańcom ulic Kościuszki, Koszarowej oraz Warsztatowej (aktualizacja niedziela, godz. 16:00):
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym czynne są dwa punkty z wodą pitną.
Jeden beczkowóz usytuowany jest obok kwiaciarni na ul. Kościuszki (całodobowo), drugi beczkowóz jest pojazdem mobilnym (do godz. 22:00).

Informacja dotycząca dostępności i wydawania wody mieszkańcom ulic Kościuszki, Koszarowej oraz Warsztatowej (sobota, godz. 10:30):
W dniu dzisiejszym, tj. 25.02.2017 r. (sobota), beczkowozy są usytuowane w następujących miejscach:
1) ul. Kościuszki 3 (przy optyku) - wydawana będzie woda do godz. 22:00
2) ul. Koszarowa (koło kina) - wydawana będzie woda do godz. 22:00
3) ul. Warsztatowa – wydawana będzie woda do godz. 22:00
4) ul. Kościuszki 72 (przy kwiaciarni) - w tym punkcie woda będzie wydawana całodobowo
W dniu 25.02.2017 r. (sobota) woda butelkowana od godz. 8:00 jest dostarczana mieszkańcom do mieszkań i domów w ilości 6 szt. 1,5 l lub 2 szt. 5l na lokal mieszkalny.
W dniu jutrzejszym, tj. 26.02.2017 r. (niedziela), woda dostępna będzie w beczkowozach w miejscach wymienionych jak wyżej w godz. 7:00 do 22:00, a na ul. Kościuszki 72 całodobowo.

Punkty wydawania wody butelkowej dla mieszkańców z rejonu ulicy Kościuszki i rejonu ulicy Sikorskiego (aktualizacja piątek, godz. 21:00):
1. ul. Kościuszki 2 (koło kościoła) - beczkowóz stoi od 6.00 do 22.00
2. ul. Kościuszki 72 (parking przy bloku) - punkt czynny całodobowo
3. ul. Warsztatowa - beczkowóz stoi od 6.00 do 22.00
4. ul. Koszarowa (obok kina Trójka) - beczkowóz stoi od 6.00 do 22.00
Beczkowozy dostępne będą dla mieszkańców do czasu ogłoszenia przez PSSE, iż woda nadaję się do spożycia.

Komunikat
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie wspólne posiedzenie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie zebranych informacji oraz dokonanej analizy stwierdzono:
1. Przyczyna skażenia wody została usunięta.
2. Obszar skażenia ma charakter lokalny i obejmuje rejon ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
3. Uruchomione działania powodują systematyczne zmniejszanie poziomu skażenia.
4. Podjęte procedury sanitarne wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Podejmowane czynności mają charakter prewencyjno – zapobiegawczy.
5. Pobrane próbki wody zostały przekazane do badania, którego wyniki będą znane w najbliższy poniedziałek. Czas  badania, zgodnie z procedurą to minimum 48 godzin. Po tym czasie można uzyskać wiarygodną informację na temat jakości wody.
6. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie wykorzystania wody w wyżej wskazanym zakresie w rejonie objętym zagrożeniem, tj. obszar ulic  Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
7. Jednostki straży pożarnej zapewnią dostawę wody zdatnej do spożycia dla celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
8. Informacja o miejscach dystrybucji będzie na bieżąco podawana w dostępnych środkach masowego przekazu.
9. Informacje o wszelkich zmianach dotyczących bieżącej sytuacji będą pojawiać się na stronach internetowych instytucji publicznych (między innymi Starostwa Powiatowego, Gminy Września, Straż Pożarna, Policja, Sanepid, PWiK), przekazane do lokalnych mediów  oraz poprzez sms-owy powiatowy  system ostrzegania i alarmowania BLISKO SI SMS.
10. Zachęcamy do zalogowania się do systemu BLISKO SI SMS, informacje o procedurze zalogowania się do tego systemu można znaleźć na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego w zakładce Bezpłatny System Informacji SI SMS.

 

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi dziś, tj.czwartek 16 lutego 2017 roku, mogą nastąpić utrudnienia w dostępie e-BOKa naszego Przedsiębiorstwa.

 

Szanowni Państwo - od czasu pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, woda dla miejscowości zasilanych z SUW Bardo podawana jest z SUW Września.
Woda jest pod stałą kontrolą SANEPIDU oraz Laboratorium PWiK, spełnia parametry wody zdatnej do spożycia, a badania nie wykazują już żadnych przekroczeń.
Jednakże do czasu całkowitego usunięcia przyczyn nieprzyjemnego zapachu na SUW Bardo woda podawana będzie z Wrześni.
Informacje na ten temat będą przekazywane systematycznie.
Miejscowości objęte dostawą wody z SUW Bardo to: Bardo, Chwalibogowo, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Grzymysławice, Chociczka.

 

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan, w dniu 19 września br. (poniedziałek) w godzinach od 800-1100, nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji przy ul. Gen. Kutrzeby 14 we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w piątek 16 września br., kasa przy ul. Miłosławskiej 8, będzie nieczynna. Wszystkie wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Przedsiębiorstwa, I piętro, pok. nr 13. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że wprowadzamy nowoczesną technologię radiowych systemów,
które zapewniają nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.
W związku z powyższym zmieniają się także zasady montażu wodomierzy dodatkowych (podliczników) - szczegóły.
Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z technologią systemów radiowych stosowanych w naszym Przedsiębiorstwie – szczegóły w zakładce Odczyty wodomierzy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższy czwartek 4 sierpnia br., kasa Przedsiębiorstwa czynna będzie wyjątkowo w godzinach od 1100 do 1300.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu 07 czerwca 2016 (wtorek) w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w rej. ul. Gen. Sikorskiego nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 800-1000.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z usuwaniem w dniu 2 czerwca 2016 r. awarii na magistrali wodociągowej przy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni informujemy, że mogą nastąpić utrudnienia na drodze w tym rejonie.
Prosimy kierowców o rozważną jazdę.

 

W związku z budową sieci wodociągowej w Psarach Małych przy ul. Folwarcznej i Wakacyjnej informujemy, że w 26 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godzinach od 1030 do 1330, nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich posesji z Psar Małych.
Kierowców prosimy też o ostrożną jazdę w rejonie ulic, na których prowadzone będą prace.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej wygodnej formy kontaktu z naszym Przedsiębiorstwem.
Wszystkich zainteresowanych rejestracją w E-BOK, prosimy o zapoznanie się z krótkim regulaminem korzystania z Biura oraz wypełnieniem zgody, na dostarczanie Państwu faktur do EBOK.

Dokumenty dostępne w Strefie Klienta - Przewodnik po Spółce - Dział Obsługi Klienta - Dokumenty do pobrania

 

wielkanoc1

Światowy Dzień Wody 2016World Water Day Logo 2016

Czy wiecie Szanowni Państwo, że za niespełna miesiąc - 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody? Święto niezwykle istotne, będące okazją nie tylko do promowania zdrowego trybu życia i dobrodziejstw płynących ze spożywania czystej wody, ale przede wszystkim to moment, w którym trzeba uświadomić sobie, jak bezcenną wartość ma woda i jak wiele jest miejsc na Świecie, w których jej po prostu brakuje.

 

 

 

Szanowni Państwo,
nadchodzi kolejna fala mrozów. Spadek temperatury może wpływać niekorzystnie na wodomierze zainstalowane na Państwa posesjach, szczególnie zaś na posesjach jeszcze niezamieszkałych.
Prosimy pamiętać, że zgodnie z §5, ust. 5, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym w naszej Gminie, to do Państwa należy obowiązek utrzymywania pomieszczeń i studni, w których zainstalowany jest wodomierz główny. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające uszkodzenie wodomierza, czy też zabezpieczyć go przed ewentualnymi działaniami zakłócającymi jego prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto zapisy umów, które zawarliście Państwo z naszym Przedsiębiorstwem, zobowiązują do właściwej dbałości o wodomierz główny, a także do pokrycia kosztów jego wymiany w razie niezabezpieczenia go przez działaniem warunków atmosferycznych.
Pamiętajmy więc, rozmrożenie wodomierza może Państwa narazić nie tylko na brak wody w mieszkaniu, ale także na niepotrzebne koszty.

PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan, w środę 02.03.2016, w godzinach od 730 do 1130 nastąpi przerwa w dostawie wody, dla mieszkańców ul. Gendka i Słowackiego we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z modernizacją i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni informujemy, że w nocy z 20.01.2016 r. (środa) na 21.01.2016 r. (czwartek), w godzinach od 2330 do 630 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla posesji z terenu Wrześni oraz posesji z okolicznych wsi zasilanych ze stacji miejskiej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

Wyniki konkursu plastycznego pt.: „Najnowszy krzyk mody, to oszczędzanie wody.”

 

Szanowni Państwo
informujemy, że w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek - sylwester), Przedsiębiorstwo nasze będzie czynne do godziny 13.00.
Jednocześnie przypominamy, że w sytuacjach awaryjnych należy dzwonić pod numer 994 - czynny codziennie, całą dobę.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje,  że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan,  w dniu 09.12.2015 (środa), w godzinach od 800 do 1000 nastąpi przerwa w dostawie wody, dla posesji m. Września w rejonie ul. Gen. Sikorskiego.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o. o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan, w dniu 30.11.2015 (poniedziałek), w godzinach od 1000 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody, dla mieszkańców Chwalibogowa.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
w związku z modernizacją sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Szosa Witkowska/Wojska Polskiego we Wrześni, w dniu 22 listopada 2015 r. (niedziela), w godzinach od 700-1700 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w tym rejonie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni, w nocy z 19 na 20.11.2015 (czwartek/piątek), w godzinach od 000-300, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców posesji z terenu Wrześni oraz sąsiednich wsi zasilanych z SUW Września.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod- kan, w dniu 17.11.2015 (wtorek) w godzinach 1030-1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Słowackiego, Gendka i Strzykały we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje,
 że w dniu 26.10.2015 (poniedziałek), w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na włączeniu odcinka nowej sieci do eksploatacji, w godzinach od 830-1130 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. 17 Dywizji Piechoty bloki 3, 5, 7, 9, we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z modernizacją i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni i koniecznością wykonania wpinki w główny rurociąg zasilający miasto informujemy, że w nocy z 14.10.2015 r. (środa) na 15.10.2015 r. (czwartek), w godzinach od 2330 do 430 nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji z terenu Wrześni oraz posesji z okolicznych wsi zasilanych ze stacji miejskiej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

Szanowni Państwo,
od poniedziałku 24.08.2015 r. rozpoczynamy prace budowlano-remontowe na sieci wodociągowej, w Gutowie Małym, w rejonie ulicy Powidzkiej.  Prace polegać będą na wymianie ok. 200 metrów starego, najbardziej awaryjnego odcinka sieci.
W związku z tym w rejonie prowadzonych prac, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, a ruch uliczny będzie utrudniony.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a kierowców o ostrożną jazdę.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
informujemy że w dniu 11 września (piątek), Przedsiębiorstwo nasze będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z montażem zasuwy na sieci wodociągowej informujemy, że w dniu 08.09.2015 r. (wtorek), w godzinach od 11.00 do 13.00 może nastąpić obniżenie ciśnienia wody dla  mieszkańców Sokołowa.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

W związku z dalszymi pracami modernizacyjnymi na SUW Sokołowo informujemy, że w dniu 02.09.2015 r. (środa), w godzinach od 9.00 do 14.00. nastąpi przerwa w dostawie wody dla "Gospodarstwa Sokołowo" oraz wszystkich mieszkańców Sokołowa, którzy nie są jeszcze podłączeni do nowej sieci.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

bramka2

Szanowni Państwo,

lato w pełni. Synoptycy przewidują powrót wysokich temperatur od początku sierpnia. W związku z tym zamontowaliśmy dla Państwa nową kurtynę wodną.
Zapraszamy w upalne dni na wrzesiński Rynek.
W godz. od 11.00 do 18.00 będzie można skorzystać z „mgiełki orzeźwienia”.

 

 

 

Szanowni Państwo,
w piątek 28.08.2015 r., w godzinach od 800 do 1200, z uwagi na podłączenie nowej sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody, na terenie Sokołowa nastąpi przerwa w dostawie wody.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
w środę 26.08.2015 r., w godzinach od 400 do 600, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody, na terenie Wrześni nastąpi przerwa w dostawie wody.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z nadchodzącymi upałami, w dniach 13-14 sierpnia (czwartek i piątek) 2015 r. Przedsiębiorstwo czynne będzie do godziny 14.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

W związku z awariami zasilania spowodowanymi przez gwałtowne ulewy i wichury 19.07.2015 informujemy, że mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody i prawidłowym ciśnieniem w sieci.
Informacja dotyczy: Bardo, Bukowy Las, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Chwilibogowo, Grzymysławice, Przyborki, Nowy Folwark, Psary Małe, Psary Polskie.

 

W związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Przyborki, w dniu 29.06.2015 (poniedziałek), w godz. od 1000-1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.  Brak wody obejmie ulice: Słoneczną, Wspólną, Różaną, Grójecką.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

W związku z przeprowadzaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni modernizacją hydroforni w Sokołowie, uprzejmie informujemy, że w dniach od 10.06.2015 r. do 30.06.2015 r. dla mieszkańców Sokołowa, nastąpi pogorszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Przepraszamy za utrudnienia

 

W związku z budową sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody  w dniu 11.06.2015  (czwartek) w godz. od 1100 - 1500 w rejonie ul. Turwida oraz ulicach przyległych: Broniewskiego, Kruczkowskiego, Leśmiana, Norwida, Kasprowicza, Gałczyńskiego, Asnyka, Tuwima.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

W związku z budową ronda i modernizacją sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody  w dniach:
5.06.2015  (piątek) w godz. od 1100 - 1600 oraz
6.06.2015 (sobota) w godz. od 900 - 1300
w rejonie ul. Działkowców, Leśna, Brzozowa, Akacjowa, Malinowa, Jagodowa.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 marca 2015 roku ulegną zmianie ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz inne opłaty.
Szczegóły w Zarządzeniu nr 3/2015 Prezesa Zarządu PWIK Sp. z o.o. we Wrześni z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

22 marcaWWD en copie
Światowy Dzień Wody

W czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi – konferencja Narodów Zjednoczonych na temat: "Środowisko i Rozwój”. Jednym z rezultatów konferencji było przyjęcie Agendy 21 (Action Programme), to znaczy planu działań na XXI wiek, dla Narodów Zjednoczonych i rządów państw w każdym obszarze, w którym człowiek wpływa na środowisko naturalne. Jeden z rozdziałów Agendy pt.: „Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju”, poświęcony został przede wszystkim problemom zasobów czystej wody na świecie.
Pod wpływem rekomendacji konferencji, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, dnia 22 grudnia 1992 roku uchwaliło rezolucję  A/RES/47/193, ogłaszając Światowy Dzień Wody.
W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzić będziemy już po raz dwudziesty pierwszy. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów to „Woda i zrównoważony rozwój”.
Święto to ma przede wszystkim na celu uświadomić ludzkości, że blisko 800 mln. mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.unwater.org/worldwaterday

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje, że w dniu 3.11.2014 r. (poniedziałek) w godzinach 1100-1600 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Harcerska, Opieszyn.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek), Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 2 października 2014 roku, nasze Przedsiębiorstwo, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Września, przejęło urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz stacje uzdatniania wody w: Gulczewie, Sokołowie i Bierzglinie.
Od tej pory zatem PWiK Września obsługiwać będzie także sieci wodociągowe wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości: Gulczewo, Gulczewko, Sokołowo, Bierzglin i Sołeczno.
Na podstawie umowy, baza Przedsiębiorstwa powiększyła się o ok. 240 nowych Odbiorców, u których stopniowo i systematycznie dokonywać będziemy wymian wodomierzy. Wszyscy nowi Odbiorcy objęci zostaną nowoczesną technologią radiowego systemu, która zapewni nową jakość w zakresie odczytu wskazań wodomierzy.

 

Szanowni Państwo informujemy,
że od dnia 25 września 2014 roku, w rejonie ulic Harcerska i Opieszyn, prowadzone będą prace inwestycyjne, polegające na przebudowie istniejącego skrzyżowania, w skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Przy okazji realizacji tej inwestycji Urzędu Miasta i Gminy, także nasze Przedsiębiorstwo dokona uszczelnienia sieci wodociągowej, w tym rejonie. W związku z powyższym w okresie prac, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, bądź obniżenie ciśnienia w pobliskich gospodarstwach domowych.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12 września 2014 roku (piątek) kasa będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy o możliwości regulowania rachunków wystawianych przez nasze Przedsiębiorstwo bez dodatkowych opłat w Banku PKO BP S.A. przy ulicy Szkolnej we Wrześni oraz w ajencji tego Banku, przy ulicy Królowej Jadwigi, we Wrześni.

 

INFORMACJA o wystąpieniu czasowego pogorszenia jakości wody
W związku z przeprowadzaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni modernizacją hydroforni w Marzeninie, uprzejmie informujemy że w dniach od 18.08. 2014 do 10.10. 2014 nastąpią krótkie przerwy w dostawach wody oraz czasowe pogorszenie ciśnienia i jakości wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie informujemy że jakość wody w sieci wodociągowej jest pod stałym nadzorem służb sanitarno epidemiologicznych. Zmiany dotyczą mieszkańców Marzenina, Noskowa, Radomic i Strzyżewa.
Przepraszamy za utrudnienia

kurtyna
Szanowni Państwo,
nadeszły przez jednych oczekiwane, przez innych trochę mniej - upalne dni. W tym okresie będziemy starali się dzieciom sprawić frajdę, a dorosłym przynieść ulgę w upale.
Na wrzesińskim rynku, w godzinach od 11.00 do 18.00, w dni pełne skwaru, montować będziemy kurtynę wodną, która mamy nadzieję, przyniesie orzeźwienie i ulgę.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, dniach 14-15 czerwca 2014 r. w sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Bardzie, nastąpi czasowe przechlorowanie.
W związku z tym mieszkańcy wsi Bardo, Chwalibogowo, Bukowy Las, Grzymysławice, Chocicza Mała i Chocicza Wielka, mogą odczuwać w wodzie wzmożony zapach chloru.
Za uciążliwości przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 9 maja 2014 roku, nasze Przedsiębiorstwo, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Września, przejęło urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stację uzdatniania wody w Marzeninie oraz sieci wodociągowe wraz z przyłączami do nieruchomości w Marzeninie, Noskowie, Strzyżewie, Radomicach.
Na tej podstawie, baza Przedsiębiorstwa powiększyła się o ok. 220 nowych Odbiorców, u których stopniowo i systematycznie dokonujemy wymian wodomierzy. Wszyscy nowi Odbiorcy objęci zostaną nowoczesną technologią radiowego systemu, która zapewnia nową jakość w zakresie odczytu wskazań wodomierzy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania faktur za usługi świadczone przez nasze Przedsiębiorstwo, drogą elektroniczną. Ponadto zamierzamy uruchomić w systemie informatycznym funkcję SMS, dzięki której, będziecie mogli Państwo otrzymywać wszelkie informacje (dotyczące np.: wystawienia faktury, zaległości, wymiany wodomierza itp.) na telefon komórkowy.

Wszystkich Państwa zainteresowanych taką formą korespondencji z Przedsiębiorstwem, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta (pok. nr 2), w celu uzupełnienia bazy o adres e-mail i nr telefonu komórkowego.
Bazę uzupełnić można też telefonicznie (61 436-05-47, wew. 132 lub 119)
lub przy pomocy poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13 czerwca 2014 r. (piątek), Dział Techniczny będzie nieczynny. Wszystkie dokumenty i wnioski do rozpatrzenia, prosimy pozostawiać w sekretariacie Przedsiębiorstwa – I piętro, pokój nr 13.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

pawelekz Z okazji "Dnia Dziecka" postanowiliśmy naszym Milusińskim, nieco „pokolorować krajobraz”. W pobliżu:

- Przedszkola „Mali Przyrodnicy” na ul. Słowackiego,

- Przedszkola „Miś Uszatek”, na ul. Kilińskiego,

- Przedszkola „Tęczowa Chatka”, na ul. Gen. Kutrzeby,

- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej

- oraz Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym,

dzieci witać będzie kolorowy, uśmiechnięty Pawełek, czyli hydrant nadziemny.

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że Przedsiębiorstwo nasze uruchomiło funkcję e-faktury w systemie obsługi Klienta.
Taka forma korespondencji, nie tylko wpływa na oszczędność czasu, ale także daje gwarancję otrzymania faktury, bez jakichkolwiek obaw o jej zaginięcie. Przedsiębiorstwo uruchomiło system e-faktury, także w trosce o środowisko naturalne. Beztroskie korzystanie z papieru, prowadzi do wciąż rosnącego nań zapotrzebowania, a w konsekwencji do masowego wyrębu lasów – płuc miast.
Zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z proponowanej przez nas formy korespondencji.
W celu uzupełnienia bazy o swój adres e-mail należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (61 436-05-47, wew. 132 lub 119) lub przesłać informację na jeden z poniższych adresów e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że nasze Przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację zaplanowanej na rok bieżący inwestycji, „Sieć wodociągowa Gutowo Małe rej. ul. Powidzkiej i ul. Za Parkiem”. 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę ok. 650 metrów sieci.
Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, zakończenie inwestycji przewiduje się na połowę maja tego roku.
W związku z powyższym, w rejonie budowy nastąpią utrudnienia na drodze.
Prosimy zatem kierowców o wyrozumiałość i rozważną jazdę.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że Przedsiębiorstwo nasze rozpoczęło realizację zaplanowanej na rok bieżący inwestycji, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obłaczkowo”. Etap I przewiduje budowę ok. 280 metrów sieci. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, zakończenie I etapu przewiduje się na połowę kwietnia br.
W związku z powyższym, w rejonie budowy nastąpią utrudnienia na drodze.
Prosimy zatem kierowców o wyrozumiałość i rozważną jazdę.

 

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu 26.03.2014 (środa) w związku z prowadzonymi pracami przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Obłaczkowo nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 11:00-15:00.
Za utrudnienia przepraszamy

 

22 marca
Światowy Dzień Wody

 W czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi – konferencja Narodów Zjednoczonych na temat: "Środowisko i Rozwój”. Jednym z rezultatów konferencji było przyjęcie Agendy 21 (Action Programme), to znaczy planu działań na XXI wiek, dla Narodów Zjednoczonych i rządów państw w każdym obszarze, w którym człowiek wpływa na środowisko naturalne. Jeden z rozdziałów Agendy pt.: „Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju”, poświęcony został przede wszystkim problemom zasobów czystej wody na świecie.
Pod wpływem rekomendacji konferencji, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, dnia 22 grudnia 1992 roku uchwaliło rezolucję  A/RES/47/193, ogłaszając Światowy Dzień Wody.
W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzić będziemy już po raz dwudziesty. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów to „Woda i energia”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Państwowej Służby Hydrogeologicznej www.psh.gov.pl lub na stronie www.unwater.org/worldwaterday

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 marca 2014 ulegają zmianie
ceny za wodę i ścieki oraz opłaty abonamentowe, a także cennik usług dodatkowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w „Strefie Klienta”, w zakładce „Cenniki i taryfy”.

 

Szanowni Państwo,
nadchodzi okres zimowy. Spadek temperatury może wpływać niekorzystnie na wodomierze zainstalowane na Państwa posesjach, szczególnie zaś na posesjach jeszcze niezamieszkałych.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z §5, ust. 5, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym w naszej Gminie, to do Państwa należy obowiązek utrzymywania pomieszczeń i studni, w których zainstalowany jest wodomierz główny. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające uszkodzenie wodomierza, czy też zabezpieczyć go przed ewentualnymi działaniami zakłócającymi jego prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto zapisy umów, które zawarliście Państwo z naszym Przedsiębiorstwem, zobowiązują do właściwej dbałości o wodomierz główny, a także do pokrycia kosztów jego wymiany w razie niezabezpieczenia go przez działaniem warunków atmosferycznych.
Pamiętajmy więc, rozmrożenie wodomierza może Państwa narazić nie tylko na brak wody w mieszkaniu, ale także na niepotrzebne koszty.

PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje,
że w dniu 25 stycznia 2014 r. (sobota), w godzinach 800-1600
nastąpi planowane wyłączenie prądu, przez ENEA S.A.
W związku z powyższym w miejscowościach: Nowy Folwark, Psary Wielkie, Psary Polskie, Słomowo, Słomówko, Chociczka i Przyborki, ciśnienie wody może ulec obniżeniu.

 

W związku z montażem nakładek radiowych na wodomierze we wsi Kaczanowo, zwracamy się do mieszkańców z prośbą, o umożliwienie bezproblemowego dostępu do wodomierzy.

 

Dnia 24.12.13 (wigilia) i 31.12.13 (sylwester)
Przedsiębiorstwo będzie czynne do godz. 12.00, natomiast kasa do godz. 11.45.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje,
że w dniu 11 stycznia 2014 r. (sobota), w godzinach 8.00 – 17.00
nastąpi planowane wyłączenie prądu, przez ENEA S.A.
W związku z powyższym w miejscowościach:
Nowy Folwark, Psary Wielkie, Psary Polskie, Słomowo, Słomówko, Chociczka i Przyborki,
ciśnienie wody może ulec obniżeniu.

 

Szanowni Państwo,
na terenie naszego miasta, pojawili się oszuści, którzy pod pretekstem kontroli instalacji wewnętrznych, wyłudzają od odbiorców pieniądze oferując rabat na poczet przyszłych należności.

UWAGA,
NIKT Z PRACOWNIKÓW NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NIE PROWADZI OBECNIE TEGO TYPU KONTROLI

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, mogą kontrolować wyłącznie urządzenia (np. wodomierze) oraz instalacje będące własnością Przedsiębiorstwa. Ponadto mają obowiązek okazania legitymacji służbowej ze swoim zdjęciem oraz podpisem Prezesa Zarządu.

Prosimy Wszystkich Państwa o ostrożność i rozwagę!

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że nasze Przedsiębiorstwo przeprowadza inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej w rejonie ulic Szosa Witkowska i Owocowa we Wrześni. W związku z powyższym prosimy właścicieli ogródków działkowych, by w miarę swoich możliwości udostępnili i uprzątnęli część terenu swojej działki, przeznaczony pod budowę drogi w tym rejonie, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Urzędu Miasta i Gminy.

Przepraszamy też, za wszelkie utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie.

 

Szanowni Państwo
informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku uległy zmianie godziny urzędowania
kasy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

Wpłaty w kasie przy ul. Miłosławskiej 8, przyjmowane są w godzinach od 9.00 do 12.00.

Przypominamy także, że należności za świadczone przez nasze Przedsiębiorstwo usługi,
można regulować bez dodatkowych opłat
w Banku PKO BP S.A. przy ulicy Szkolnej we Wrześni
oraz w ajencji tego Banku, przy ulicy Batorego.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni informuje,

że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan,

w środę 02.03.2016, w godzinach od 730 do 1130

 

nastąpi przerwa w dostawie wody,

dla mieszkańców ul. Gendka i Słowackiego we Wrześni.

 

Za utrudnienia przepraszamy

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.