Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz.1549), nakłada na Przedsiębiorstwo obowiązek zawarcia takiej umowy z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Warunki i tryb zawierania umów przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni z odbiorcami, określa Rozdział III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa lub do pobrania ze strony www.

Dokumenty niezbędne dla zawarcia umowy:

  1. Odpowiedni pisemny wniosek odbiorcy o zawarcie umowy:
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu).
  3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości (dowód osobisty, paszport).
  4. Podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć potwierdzenie NIP, REGON oraz odpis z KRS.

W przypadku budynków wielolokalowych, umowy mogą być zawierane z osobami korzystającymi z lokali, po spełnieniu warunków indywidualnego rozliczania, określonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

Sprawy zawierania umów prowadzi Dział Obsługi Klienta, tel.: 61 436-05-47, wew. 119.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.