Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

 

Historia Laboratorium sięga dnia 17 listopada 1994 r., kiedy to odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Oczyszczalni Ścieków we Wrześni.
Laboratorium zlokalizowano na pierwszym piętrze budynku zaplecza socjalnego oczyszczalni ścieków gdzie znajduje się do dziś.
Swoją działalność badawczą rozpoczęło w roku 1996 wraz z uruchomieniem oczyszczalni. Analizowanie pierwszych próbek zlecali głównie Kierownicy: Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody.
Z czasem Laboratorium zaczęło świadczyć usługi również dla Klientów zewnętrznych. Przyjęło wtedy nazwę Laboratorium Analiz Wody i Ścieków, którą posiada do dnia dzisiejszego.
Rok 2006 był przełomowy - rozpoczęto bowiem wdrażanie Systemu Zarządzania opartego z normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Rok później Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa podjęła uchwałę o wyodrębnieniu Laboratorium w strukturze organizacyjnej Spółki. Komórka ta przestała podlegać Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków, stała się samodzielną i podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 funkcjonuje do dziś funkcjonuje w Laboratorium i jest zatwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji.
Kompetencje Laboratorium potwierdzane są Certyfikatem i Zakresem Akredytacji nr AB 984. Akredytacja upoważnia do pobierania próbek i wykonywania badań próbek ścieków i osadów ściekowych w obszarze regulowanym prawnie.
Laboratorium posiada też zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora we Wrześni, wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie to upoważnia do pobierania próbek i wykonywania badań próbek wody pitnej w zakresie monitoringu parametrów z grupy A oraz grupy B określonych przez w/w Rozporządzenie.
Dokumentacja Systemu Zarządzania Laboratorium obejmuje Politykę Jakości, Księgę Jakości, Procedury Ogólne, Instrukcje Ogólne oraz Procedury Badawcze.
Księga Jakości jest dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat Systemu Zarządzania Laboratorium i może być udostępniona Klientowi w celu zapoznania się z jego funkcjonowaniem i zakresem działalności. Pozostałe dokumenty są nadzorowane przez Kierownika ds. Jakości Laboratorium i dostęp do nich mają tylko pracownicy tego Działu.
Laboratorium wciąż utrzymuje i udoskonali System Zarządzania. Corocznie podczas auditów Polskiego Centrum Akredytacji uzyskuje akceptację do stosowania nowych metod badawczych, rozszerzając tym samym zakres swoich usług.

Wkrótce działalność Laboratorium rozszerzy się o badania mikrobiologiczne wody. Część pomieszczeń bowiem przystosowano do odpowiednich wymagań i powstała w nich nowoczesna pracownia mikrobiologiczna. Aktualnie trwa w niej wdrażanie Systemu Zarządzania, aby w roku 2019 uzyskać akredytację oraz wymagane zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w zakresie badań mikrobiologicznych wody.
Dla sprawdzenia i potwierdzenia własnych kompetencji w zakresie badań próbek wód, ścieków i osadów ściekowych, Laboratorium uczestniczy każdego roku z pozytywnymi wynikami w organizowanych przez renomowane instytucje krajowe i międzynarodowe, badaniach biegłości i/lub międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

 

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków
ul. Gen. Sikorskiego 42, we Wrześni
(teren Oczyszczalni Ścieków)

 

Bogna Jaensch
Kierownik Laboratorium Analiz Wody i Ścieków
Kierownik ds. Jakości Laboratorium

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Renata Nowacka-Garbarek
Analityk-Laborant
Specjalista ds. Technicznych

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Lucyna Gawrych
Analityk - Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Janiszewska
Analityk - Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Egiert
Analityk - Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Angelika Walkowiak
Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Miśtak
Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Beata Gorzelańczyk
Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Template by JoomlaShine
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wyrażam zgodę