ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 20 CZERWCA 2024 R.


Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie skrócono obowiązywanie aktualnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jednocześnie zatwierdzono nową, która wejdzie w życie 20 czerwca 2024 r.

Poniżej decyzja oraz nowozatwierdzona taryfa.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-p-rzt-70-71-2024-d-fk.html

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów, przy zapewnieniu standardów jakościowych obsługi Klientów - wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z nimi Spółka ma obowiązek dostarczania w sposób ciągły i niezawodny, należytej jakości wody oraz ciągłego odbioru ścieków i ich skutecznego oczyszczania.

Przyczyną uzasadniającą złożenie do Regulatora wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy była konieczność uwzględnienia w taryfie kosztów inwestycyjnych wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz kosztów finansowych związanych z pozyskaniem środków na modernizację oczyszczalni Ścieków we Wrześni. Wymienione powyżej przesłanki znacząco wpłynęły na zmianę warunków ekonomicznych funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz wpłynęły na konieczność wprowadzenia nowej taryfy. Przychody z niej uzyskane pozwolą na pokrycie kosztów prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz dadzą możliwość kontynuowania rozpoczętych prac inwestycyjnych.

 

Taryfa 2024

 

Taryfa 2024

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.