Podstawowe wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna, zawarte są w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
Wyniki badań wody wykonane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dostępne są na stronie pssewrzesnia.pis.gov.pl

 

WRZEŚNIA
2019
 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ul. Szosa Witkowska 1k
Stacja Uzdatniania Wody
MA
wyniki
        MA            
ul. 3-go maja 4 MA
wyniki
      MA   MA MA        
ul. Kościuszki 14   MB       MA   MA       MA
ul. Kościuszki 24       MB   MA     MA MA   MA
ul. Wojska Polskiego 1     MA     MA MA   MA MB    
ul. Miłosławska 8 MA
wyniki
      MA   MA   MA MA    

Legenda:
    MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MW – monitoring wewnętrzny

2018
 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ul. Szosa Witkowska 1k
Stacja Uzdatniania Wody

MA
wyniki

MW
wyniki

MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki

MA
wyniki

MW
wyniki

MW
wyniki

wyniki

MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
ul. Słowackiego 45   MB
wyniki
      MA
wyniki
  MA
wyniki
      MA
wyniki
ul. Zielonogórska 17 MA
wyniki
      MA
wyniki
  MA
wyniki
MA
wyniki
       
ul. Kutrzeby 7a       MB
wyniki
  MA
wyniki
    MA
wyniki
MA
wyniki
  MA
wyniki
ul. Paderewskiego 50c     MA
wyniki
    MA
wyniki
MA
wyniki
   MA
wyniki
MB
wyniki
   
Chocicza Mała dz. 22/9 MA
wyniki
      MA
wyniki
  MA
wyniki
   MA
wyniki
MB
wyniki
   

 Legenda:
    MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MW – monitoring wewnętrzny

2017
 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ul. Szosa Witkowska 1k
Stacja Uzdatniania Wody

MK
wyniki

MW
wyniki

MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki

MK
wyniki

MW
wyniki

MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
MW
wyniki
ul. 3-go maja 4   MP
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
      MK
wyniki
ul. Kościuszki 14 MK
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
MK
wyniki
       
ul. Kościuszki 24       MP
wyniki
  MK
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
ul. Wrocławska 42     MK
wyniki
    MK
wyniki
MK
wyniki
    MP
wyniki
   
ul. Wojska Polskiego 1 MK
wyniki
      MK
wyniki
  MK
wyniki
    MP
wyniki
   

 Legenda:
    MP – monitoring przeglądowy (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)
    MK – monitoring kontrolny (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)
    MW – monitoring wewnętrzny
    MD – monitoring dodatkowy

 

STACJE WIEJSKIE
2019
 Stacja Uzdatniania WodyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Bardo

MD
(s)
wyniki
wyniki

MD
(h)
wyniki

MB
(s)

MW
(h)

   

MA
(s)

MW
(h)

  MW
(h)
 

MA
(h,s)

   

MA
(s)

MW
(h)
Gozdowo MW
(h)
wyniki

 MA
(s)

MW
(h)

  MW
(h)
 

MB
(s)

MW
(h) 

MW
(h)

   

MA
(h,s)

 

MA
(s)

MW
(h)
Gulczewo   MA
(h,s)
     MW
(h)
       

MB
(s)

MW
(h)

   
Gutowo Małe  

MB
(s)

MW
(h)

    MW
(h)
  MA
(h,s)
  MW
(h)
  MW
(h)
 
Kaczanowo MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)

MW
(h)
    MA
(h,s)
   

MA
(s)

MW
(h)
   

MB
(s)

MW
(h)

Marzenin  

MA
(s)

MW
(h)
 

MB
(s)

MW
(h)
     

MA
(s)

MW
(h)
 

MA
(h,s)

  MW
(h)
Nowy Folwark MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)

MW
(h)
   

MA
(h,s)

 

MA
(s)

MW
(h)
  MW
(h)
 

MB
(s)

MW
(h)
Otoczna MW
(h)
wyniki
   

MB
(s)

MW
(h)

MA
(s)

MW
(h)
   

 MA
(h,s)

  MW
(h)
 

MA
(s)

MW
(h)
Sokołowo  

MA
(s)

MW
(h)
 

MB
(s)

MW
(h)

    MW
(h)

MA
(s)

MW
(h)
 

MA
(h,s)

  MW
(h)

 Legenda:
    MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MW – monitoring wewnętrzny
    MD – monitoring dodatkowy
    h – hydrofornia (pobranie próbki w hydroforni)                            
    s – sieć (pobranie próbki z sieci wodociągowej)                       

2018
 Stacja Uzdatniania WodyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Bardo  

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

  MW
(h) 
wyniki
 

MA
(h)
wyniki

(s)
wyniki

   

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
Gozdowo

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
   

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
   

MA
(h)
wyniki

(s)
wyniki

     MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
Gulczewo   MA
(h,s)
wyniki
     MW
(h)
wyniki
       

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   
Gutowo Małe  

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

    MW
(h)
wyniki
  MA
(h,s)
wyniki
wyniki
  MW
(h)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
 
Kaczanowo  MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
    MA
(h,s)
wyniki
wyniki
   

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
   

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

Marzenin  

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
 

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
     

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)
wyniki

MA
(h)
wyniki

  MW
(h)
wyniki
Nowy Folwark   MW
(h)
wyniki

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
   

MA
(h,s)
wyniki
wyniki

 

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
 

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
Otoczna MW
(h)
wyniki
   

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
   

 MA
(h)
wyniki

(s)
wyniki

  MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
Sokołowo  

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
 

MB
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

    MW
(h)
wyniki

MA
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki
 

MA
(s)
wyniki

MA
(h)
wyniki

  MW
(h) 
wyniki

 Legenda:
    MA – monitoring parametrów z grupy A (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MB – monitoring parametrów z grupy B (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)
    MW – monitoring wewnętrzny
    h – hydrofornia (pobranie próbki w hydroforni)                            
    s – sieć (pobranie próbki z sieci wodociągowej)                       

2017
 SUWIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Bardo  

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   

MK
(h,s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

      MK
(h,s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
Gozdowo MK
(s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MP
(s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
      MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
Gulczewo MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
      MW
(h)
wyniki
   

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   
Gutowo Małe  

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

  MW
(h)
wyniki
    MK
(h,s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
  MW
(h)
wynIki

 
Kaczanowo   MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
  MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
 

MP
(s)
wyniki

MD
wyniki

Marzenin MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
MP
(s)
wyniki
    MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
 

MK
(h,s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

   
Nowy Folwark      MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
   MK
(h,s)
wyniki
 MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki 
  MW
(h)
wyniki
 

MP
(s)
wyniki

MD
wyniki

Otoczna    

 

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
   MK
(h,s)
wyniki
  MW
(h)
wyniki
   MK
(s)
wyniki
Sokołowo MW
(h)
wyniki
MK
(s)
wyniki
 

MP
(s)
wyniki

MW
(h)
wyniki

       MK
(s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
MK
(h,s)
wyniki
MW
(h)
wyniki
 

 Legenda:
   SUW – Stacja Uzdatniania Wody
   MP – monitoring przeglądowy (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)            
   MK – monitoring kontrolny (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.)                
   MW – monitoring wewnętrzny
   MD – monitoring dodatkowy
   h – hydrofornia (pobranie próbki w hydroforni)                            
   s – sieć (pobranie próbki z sieci wodociągowej)                       

 

Wykaz miejscowości zasilanych przez poszczególne SUW

 

Archiwum wyników badań

 

Wyniki badań twardości ogólnej próbek wód uzdatnionych produkowanych przez poszczególne stacje uzdatniania wody
SUWTwardość ogólna
(mg CaCO3/l)
Twardość ogólna
(mmol/l)
Twardość ogólna
(°DH)
Bardo 318 3,18 17,8
Gozdowo 346 3,46 19,4
Gulczewo 287 2,87 16,1
Gutowo Małe 330 3,30 18,5
Kaczanowo 349 3,49 19,6
Marzenin 331 3,31 18,6
Nowy Folwark 300 3,00 16,8
Otoczna 466 4,66 26,1
Sokołowo 316 3,16 17,7
Września 296 2,96 16,6

 

Stopnie twardości wody (mg CaCO3/l)
woda bardzo miękka <100
woda miękka 100-200
woda średnio twarda 200-350
woda twarda 350-550
woda bardzo twarda >550
Template by JoomlaShine
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wyrażam zgodę